Minder btw op digitale leermiddelen

Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, wordt het btw-tarief op digitale leermiddelen met ingang van 1 januari 2020 verlaagd van 21 naar 9 procent.

In het Belastingplan 2020 dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, staat dat het btw-verschil tussen digitale en papieren publicaties verdwijnt. ‘Het kabinet neemt deze maatregel na recente afspraken in de Europese Unie’, meldt de Rijksoverheid. Het Belastingplan komt in december aan de orde in de Eerste Kamer.

Het onderwijs loopt al lange tijd op tegen de hoge btw op digitale leermiddelen. Als dat tarief gelijk wordt getrokken met dat van papieren uitgaven, hoeven scholen bij hun keuze voor leermiddelen geen rekening meer te houden met het btw-verschil.