Btw op voorstellingen voor leerlingen blijft

Er komt geen btw-vrijstelling voor de geprivatiseerde Cultuurkaart. Dat heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW aan CJP laten weten, dat in het nieuwe schooljaar de Cultuurkaart zonder rijkssubsidies wil handhaven. Lees verder

In een notitie van CJP staat dat scholen voor voortgezet onderwijs 10 euro per Cultuurkaart betalen en dat die kaart 15 euro waard is (afgezien van de reguliere CJP-kortingen). De financiering komt in handen van het private fonds Cultuur en School.

De staatssecretaris schrijft aan CJP dat hij niet kan ingaan op het verzoek om voorstellingen voor leerlingen btw-vrij te maken. Dat kan volgens hem niet, omdat het ministerie van Financiën dat om fiscale redenen onhaalbaar acht. Besloten voorstellingen voor leerlingen worden waarschijnlijk wel btw-vrij.

Zijlstra merkt op dat het btw-probleem met de verlaging van het tarief voor podiumkunsten niet meer zo'n groot probleem is. Het kabinet-Rutte besloot dat voor de podiumkunsten het hoge btw-tarief zou gaan gelden, maar die bezuinigingsmaatregel is na veel protest teruggedraaid.