Btw-plicht ook voor toezichthoudende bestuurders

De Helpdesk van VOS/ABB gaat ervan uit dat ook toezichthoudende bestuurders per 1 januari btw-plichtig zijn. In een eerdere toelichting op deze website legde adviseur José van Snek van de Helpdesk al uit dat toezichthouders in de raad van toezicht btw-plichtig worden. Lees verder

De toelichting die Van Snek in oktober publiceerde, en die op het besloten ledengedeelte van deze website staat (alleen te zien als u via Mijn VOS/ABB bent ingelogd!), vermeldt dat toezichthouders in de raad van toezicht per 1 januari 2013 btw-plichtig worden. Dit komt doordat de Belastingdienst hen als ondernemer en niet als vrijwilliger ziet.

De afdrachtplicht gaat straks ook gelden voor álle leden van de raad van toezicht, ook als ze slechts één commissariaat vervullen. De vrijstelling voor rvt-leden die minder dan vier commissariaten vervullen, is ingetrokken.

Dit betekent voor schoolbesturen dat zij een keuze moeten maken tussen twee opties:

  • het verhogen van de vergoeding (zodat netto de vergoeding hetzelfde blijft); of
  • de btw berekenen over de bestaande vergoeding van de leden van de raad van toezicht (waardoor de nettovergoeding zal dalen).

One-tier-model
In aansluiting op haar toelichting, meldt Van Snek nu dat de btw-plicht óók gaat gelden voor toezichthoudende bestuurders. ‘In het one-tier-model blijft bestuur en toezicht gescheiden. Het lid van het algemeen bestuur dat belast is met de toezichthoudende taken, wordt beschouwd als een toezichthouder en valt dus onder de werking van de bepalingen voor toezichthouders. We gaan er dus van uit dat de btw-plicht ook op hen van toepassing is’, aldus Van Snek.

Het gaat hier om een uitgangspunt van VOS/ABB, waarover gediscussieerd kan worden. Van Snek: ‘Men zou namelijk ook kunnen stellen dat in het one-tier-model de toezichthouders niet de toezichthouders zijn, zoals in een raad van toezicht. Het lastige is dat het woord ‘toezichthouder’ slechts in de Wet goed onderwijs goed bestuur staat en nergens anders, ook niet in enige fiscale regeling.’

Desgevraagd geeft de Belastingdienst echter aan toezichthoudende bestuurders als toezichthouders te beschouwen, voor wie per 1 januari 2013 btw-plicht geldt. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl