Btw-uitspraak over detachering

Het Europese Hof van Justitie heeft op donderdag 14 juni uitspraak gedaan over de vraag of detacheren btw-plichtig is. De uitspraak komt erop neer dat het tegen vergoeding tijdelijk ter beschikking stellen van leraren door de ene onderwijsinstelling aan de andere niet per definitie belast is met btw. Een eventuele vrijstelling is echter gebonden aan strikte voorwaarden. Nu is het aan de Hoge Raad om aan te geven hoe met deze uitspraak moet worden omgegaan. Lees verder

In maart van dit jaar had de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie haar conclusies uitgebracht. In het kort komt het erop neer dat het tegen betaling ter beschikking stellen van een leraar aan een onderwijsinstelling niet gezien kan worden als het (vrijgesteld) verstrekken van het onderwijs, maar dat diensten (of leveringen) alleen als ‘nauw samenhangend met het onderwijs’ kunnen worden aangemerkt wanneer zij daadwerkelijk worden verstrekt als nevenprestatie bij de hoofdprestatie ‘onderwijs’.

De dienst (of levering) mag dan geen doel op zich zijn, maar slechts een middel om ervoor te zorgen dat de hoofdprestatatie -onderwijs- onder optimale omstandigheden wordt verricht. Het is afwachten of de Hoge Raad de gehele uitspraak van het Europese Hof van Justitie overneemt.

Meer informatie in de nieuwsbrief van Deloitte in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl