Budget Personeelsbeleid 09-10 (a)

Dit is het instrument waarmee een schoolbestuur de omvang van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid kan berekenen voor de basisschool, de SBO en de school voor (V)SO. Lees verder

De laatste gegevens van de bekostiging zoals die in april 2009 zijn gepubliceerd, zijn hierin verwerkt.  

De toekenningen voor het budget PB worden hiermee berekend voor het schooljaar 2009−2010 voor alle schoolsoorten van het PO op basis van de teldatum 1 oktober 2008.  U kunt het als ‘budget personeelsbeleid 09-10 vs a.xls’ downloaden onder Bijlage(n) in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen