Budget voor buitenonderhoud naar besturen

De Tweede Kamer vindt dat de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud in het primair onderwijs moeten worden overgeheveld naar de schoolbesturen. Een motie met deze strekking van het CDA is dinsdag aangenomen. Lees verder

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma had deze motie ook al ingediend bij de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag. Dit punt staat ook genoemd in het actieplan Basis voor presteren onder het kopje ‘Ruimte voor scholen’.

Het feit dat de motie is aangenomen kan worden gezien als een eerste stap naar de volledige overheveling van de huisvestingsmiddelen naar de schoolbesturen.