Budgetteren: acties, middelen, resultaten

In de meerjaren- en jaarbegroting worden de (gewenste) resultaten beschreven. Om deze resultaten te bereiken vindt budgettering plaats. Lees verder

Het artikel in de rechterkolom van dit bericht gaat in op het budgetteringsproces: welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, welke middelen zijn daarvoor beschikbaar, wie is verantwoordelijk en welke resultaten moeten naar verwachting worden bereikt?

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

 

Bijlagen