Buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs

De Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) gaat in een extra nieuwsbrief in op buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs. Lees verder

In de extra editie van de nieuwsbrief geeft de WOK, waarin VOS/ABB participeert, een toelichting op wat er mogelijk is in de bso voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Daarbij maakt de WOK nadrukkelijk onderscheid tussen het speciaal basisonderwijs (sbo) en de verschillende clusters in het speciaal onderwijs.

De nieuwsbrief gaat ook in op de extra kosten die bso in het speciaal onderwijs met zich mee kan brengen. De extra kosten komen meestal voor rekening van de ouders, die hiervoor financiƫle ondersteuning kunnen krijgen.

Andere onderwerpen die in de extra nieuwsbrief aan bod komen, zijn de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zorg in natura (zin) en het persoonsgebonden budget (pgb).

De nieuwsbrief van de WOK kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen