Burgerschap verplichten?

Burgerschap moet een verplicht vak op school worden. Dit pleidooi van socioloog Menno Hurenkamp van de Universiteit van Amsterdam is overbodig en te beperkt. Lees verder

In augustus legde ik in een interview in de Volkskrant uit dat burgerschapsvorming veel meer is dan een vak. Als een school zich daartoe beperkt, benut die onvoldoende de kansen die dit onderwerp biedt.
Burgerschapsvorming is in de eerste plaats een cultuur op school. We willen kinderen voorbereiden op de ‘grote boze wereld’. Op school kunnen ze hier in een veilige context vaardig in worden. Het gaat voor leerlingen bijvoorbeeld om het geven en nemen van verantwoordelijkheid, jezelf leren kennen, je mening vormen, je stem laten horen, omgangsvormen en ga zo maar door. Deze thema’s  zitten verstopt in vele vakgebieden. De kunst van de leerkracht is om de kansen te zien en te benutten. 
Vanuit de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is burgerschap al jarenlang een vanzelfsprekend thema. Bovendien maken actief burgerschap en sociale integratie sinds 2006 al deel uit van de kerndoelen. Het is dus overbodig en ook jammer het verplichtende karakter te benadrukken. Als scholen er de meerwaarde van inzien, zullen ze er namelijk meer mee doen dan wanneer het wordt verplicht.

Klik hier voor het pleidooi van Hurenkamp.

Klik hier voor een artikel uit magazine School! over de TOP-school ’t Vierschip in Arnemuiden. Deze openbare basisschool herkent dat burgerschap onderdeel is van het gehele curriculum.

Dit is een commentaar van Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB.