Burgerschapskalender sluit aan op kernwaarden

Via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken kan gratis de kalender Burgerschap 2010 worden besteld. Lees verder

De burgerschapskalender vloeit voort uit de discussies over burgerschap, die dit jaar in verschillende plaatsen in het land zijn gehouden. Elke week komt er op de kalender een aspect aan bod dat van belang is voor een sociale maatschappij. De thema’s sluiten aan op de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals die eerder door VOS/ABB zijn opgesteld.

Voorbeelden van thema’s die op de kalender worden benoemd, zijn dat iedereen open moet staan voor de ander en over de eigen grenzen heen moet kijken, dat het belangrijk is om actief normen en waarden te verdedigen en dat er zorg moet zijn voor de wereld van morgen. Er komen ook thema’s aan bod die betrekking hebben op het onderwijs, zoals het belang van de Nederlandse taal voor goede onderlinge communicatie.

De kalender kan, zolang de voorraad strekt, gratis worden afgehaald bij de gemeentekantoren en openbare bibliotheken. U kunt de kalender ook online bestellen, klik hier.

U kunt de kalender bekijken door uit de rechterkolom de pdf-versie te downloaden.

Bijlagen