‘Burgerschapsonderwijs voor alle leerlingen’

Burgerschap moet een verplicht vak op school worden. Daarvoor pleit socioloog Menno Hurenkamp van de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

Op de website socialevraagstukken.nl stelt Hurenkamp dat burgerschap er net zo bij hoort als Nederlands en gym. Hij vindt dat het advies over burgerschapsonderwijs van de Onderwijsraad niet ver genoeg gaat.

In dat advies staat dat de wettelijke eisen die nu aan dit onderwijs worden gesteld, onvoldoende houvast bieden. Een belemmering voor goed burgerschapsonderwijs is volgens de Onderwijsraad ook het ontbreken van kennis over welke aanpak geschikt is voor welke leerlingen. Omdat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs daardoor stagneert, verdienen scholen volgens de Onderwijsraad meer ondersteuning.

Hurenkamp vindt dit onvoldoende en pleit ervoor om burgerschap de status van verplicht vak te geven. 'Als men serieus is over burgerschap, dan is het tijd maatschappijleer door burgerschap te vervangen.'

Lees het pleidooi van Hurenkamp.

Lees ook de eerdere reactie van Marleen Lammers van VOS/ABB op het advies van de Onderwijsraad.