Minister en staatssecretaris, u negeert de wet!

Elke Nederlander dient de wet te kennen, dus ook u, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Hoe kan het dan dat u de wettelijk voorgeschreven aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs als niet relevant wegwuift?

U bent verantwoordelijk voor het budget voor onderwijs en het is crisis. Dan móet u wat. Dat snap ik ook wel. Maar hoe kan het nou dat u de subsidie van 10 miljoen euro per jaar op godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen schrapt en daarbij doodleuk opmerkt dat ouders maar naar het bijzonder onderwijs moeten. Daarmee diskwalificeert u niet alleen het openbaar onderwijs, maar gooit u ook de wet over boord. Niet bepaald acties die ik van bewindslieden van OCW verwacht!

In de wettelijk vastgelegde kerndoelen van het onderwijs staat dat scholen aandacht moeten besteden aan levensbeschouwingen. Dat geldt uiteraard ook voor het openbaar onderwijs. In de wet staat bovendien dat openbare scholen de gelegenheid moeten bieden tot godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs als ouders daarom vragen. Het is niet de school zelf, maar het Dienstencentrum GVO en HVO dat zorgt voor de leraren die dit onderwijs verzorgen. Als u de subsidie van 10 miljoen euro per jaar stopzet, is het een logische gedachte dat de lessen g/hvo straks niet meer kunnen worden gegeven, terwijl in de wet staat dat dit wel moet gebeuren.

In uw motivatie om de subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO te schrappen, maakt u nog een ernstige vergissing. U schrijft in uw brief aan de Tweede Kamer dat dit de lumpsumfinanciering niet aantast. Beste minister en staatssecretaris, mag ik erop wijzen dat de 10 miljoen euro per jaar in 2009 door uw voorgangster Sharon Dijksma uit de lumpsum is gehaald? Het is dus lumpsumgeld! Of garandeert u dat het geld weer in de lumpsumpot gaat?

En dan nog iets: u stelt dat de bezuinigingen op de onderwijssubsidies het primaire proces niet raken. Hoe rijmt u dit met het stopzetten van de lessen g/hvo? Die zijn onderdeel van het primaire proces!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB