Bussemaker kiest voor Cultuurkaart

De Cultuurkaart voor leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft in elk geval de komende 10 jaar bestaan. Dat blijkt uit de visie op cultuur die minister Jet Bussemaker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister trekt met ingang van het schooljaar 2013-2014 per jaar 4,9 miljoen euro uit voor de Cultuurkaart. Daarmee is voor alle vo-leerlingen een basisbedrag van 5 euro beschikbaar. Scholen doen op vrijwillige basis mee. Van hen wordt een bijdrage van 10 euro per leerling per jaar verwacht. Dit kan bijvoorbeeld via de vrijwillige ouderbijdrage.

De minister vindt de Cultuurkaart belangrijk, omdat volgens haar alle leerlingen via goed cultuuronderwijs de kans moeten krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. ‘Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving’, aldus Bussemaker.

Meer informatie staat in het visiedocument Cultuur beweegt van minister Bussemaker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl