Bussemaker over scholen en seksuele diversiteit

Schoolbesturen moeten meer oog hebben voor seksuele diversiteit. Dat staat in een brief van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees verder

In de brief geeft Bussemaker aan dat uit diverse onderzoeken blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor seksuele weerbaarheid en diversiteit. Ook verschillende organisaties, waaronder de Rutgers Nisso Groep, de GGD’s en de homobelangenorganisatie COC pleiten voor meer aandacht voor seksuele gezondheid op scholen.

Het ministerie van OCW concludeert op basis van de mening van onder de PO-Raad en de VO-raad dat het niet nodig is dit thema op te nemen in de kerndoelen van het funderend onderwijs. OCW zal echter wel in samenwerking met de sectororganisaties ervoor zorgen dat schoolbesturen ‘zich committeren aan de urgentie van deze problematiek’, aldus de PvdA-staatssecretaris van VWS.

Dit zal gebeuren door bewustwording en cultuurverandering bij de schoolleiding, omdat die een belangrijke functie heeft bij het creëren van een veilig schoolklimaat en een open cultuur. Zo zullen er door de VO-raad bijeenkomsten rond dit onderwerp worden georganiseerd. Ook volgen er initiatieven voor deskundigheidsbevordering van docenten en worden er speciale lespakketten ontwikkeld. Het ministerie van OCW overlegt met het COC over voorlichting over seksuele diversiteit en weerbaarheid in scholen.

VOS/ABB vindt dat het thema seksuele diversiteit naadloos aansluit op de algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid binnen de openbare en algemeen toegankelijke scholen. 

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Bussemaker.