Nu echt op weg naar openbaar onderwijs Maasbree

Het college van B&W van de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas voert de motie uit die een openbare basisschool in de kern Maasbree mogelijk moet maken. De motie werd in december door de gemeenteraad aangenomen. In april wordt een directe behoeftemeting gehouden om te kijken of er onder ouders in Maasbree voldoende belangstelling voor openbaar onderwijs is.

Nu ook het college van B&W de motie positief heeft ontvangen, lijkt de realisatie van openbaar basisonderwijs in het Noord-Limburgse dorp Maasbree na jaren echt in zicht te komen. De motie is uitgewerkt tot een opdracht van het college van B&W.

Er komt nu eerst een directe behoeftemeting onder ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze meting zal in april worden uitgevoerd. In mei moeten de resultaten van deze meting bekend zijn. Op 10 maart is er in Maasbree een informatiebijeenkomst over deze meting. VOS/ABB zal op deze bijeenkomst uitleg geven.

Als dan blijkt dat er in Maasbree voldoende belangstelling is voor openbaar basisonderwijs, wordt na de zomervakantie een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord! po gebracht.

Kwestie van volhouden…
Een groep ouders in Maasbree ijvert al jaren voor openbaar basisonderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze initiatiefgroep. In 2011 nam de gemeenteraad al eens een motie aan die de onderwijswethouder opriep in gesprek te gaan met de stichting Akkoord! po, maar dat leidde destijds tot niets.

Een wetsverandering geeft de ouders tegenwoordig een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van B&W in actie komen. De oudergroep maakt daar nu met steun van VOS/ABB gebruik van.

In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! po.