Campagne voor meer technische vaklieden

Op de locatie van het Kennemer College in Heemskerk is maandag het startschot gegeven voor een campagne om meer leerlingen voor techniek te laten kiezen. De ministers Marja van Bijsterveldt van OCW, Maxime Verhagen van EL&I en Henk Kamp van SZW presenteerden de campagne tijdens een werkbezoek aan de Noord-Hollandse school. Lees verder

De campagne is gericht tegen de oplopende personeelstekorten in de techniek. Het kabinet wil jongeren duidelijk maken dat een carrière in de techniek de toekomst heeft. Het offensief bestaat uit voorlichting, scholing en het vasthouden van jongeren die eenmaal voor techniek hebben gekozen.

Relatief weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Tegelijk gaan de komende jaren veel technici met pensioen. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 170.000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.