Canon van Nederland gepresenteerd

De definitieve canon van Nederland is gepresenteerd. Waarschijnlijk vanaf het schooljaar 2008-2009 zullen alle leerlingen van acht tot veertien jaar via de vijftig zogenoemde vensters van de canon kennismaken met de hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Lees verder

De commissie-Van Oostrom presenteerde de voorlopige canon in de vorige kabinetsperiode. De reacties waren over het algemeen positief, maar er was ook kritiek. Zo is het venster over de boekdrukkunst vervangen door een venster over de zeventiende-eeuwse wetenschapper Christiaan Huygens. Ook is de samenhang tussen de verschillende vensters verbeterd.

Het ministerie van OCW meldt dat het in verband met de canon nodig is dat leraren zich laten bijscholen. Lerarenorganisaties krijgen het verzoek een speciale canoncursus te ontwikkelen. De kosten kunnen volgens OCW worden betaald uit de 100 miljoen euro die eerder is vrijgemaakt voor de verdere professionalisering van leraren.

De canonwebsite www.entoen.nu zal worden uitgebreid. In het najaar wordt de Dag van de Canon georganiseerd. In alle provincies en de vier grote steden zullen alle betrokken partijen worden uitgenodigd om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Mogelijk wordt de Dag van de Canon een jaarlijks terugkerend evenement.