Hervatting cao-onderhandelingen uitgesteld

De hervatting van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het personeel in het primair onderwijs, die voor maandag gepland stond, is om praktische redenen uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar de hervatting staat voor ‘binnenkort’ gepland.

Het overleg verliep in het begin voortvarend en constructief, maar toen het leeftijdsbewust personeelsbeleid, het seniorenbeleid, de 40-urige werkweek en de werkdruk aan bod kwamen, ging het stroef. Op 5 maart werden de onderhandelingen geschorst.

Adempauze
De Algemene Onderwijsbond (AOb) meldde toen dat een ‘adempauze’ op zijn plaats was, omdat de PO-Raad als vertegenwoordiger van de werkgevers ‘nauwelijks tot beweging bereid was op essentiële dossiers’.

De AOb meldt nu dat de bond de onderhandelingen wil voortzetten op basis van het voorstel dat de gemiddelde groepsgrootte in het basisschool 23 leerlingen bedraagt. Afhankelijk van welke statistische methode en teldatum worden gehanteerd, ligt dat gemiddelde nu tussen 23,3 leerlingen (volgens het ministerie van OCW) en ruim 28 leerlingen (volgens de AOb).

40 uur
De PO-Raad meldde na de schorsing op 5 maart dat de werkgevers willen komen tot ‘een 40-urige werkweek (…) als basis voor al het onderwijspersoneel’. Verder betekent een vernieuwde cao volgens de PO-Raad ‘dat de professionals meer ruimte krijgen en dat er minder centraal geregeld wordt’.

De verlengde CAO PO loopt nog tot 30 juni 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl