Cao-overleg: op belangrijke punten nader tot elkaar

De VO-raad en vakbonden hebben op donderdag 8 april opnieuw met elkaar gesproken over een nieuwe CAO VO. Op dinsdag 15 april wordt verder gepraat.

Op woensdag 12 maart werd het overleg hervat. De VO-raad meldde toen dat ‘ondanks een wederzijdse bereidheid om oplossingen te vinden (…) de verschillen nog te groot zijn om al tot een overeenkomst te kunnen komen’.

Op 27 en 28 maart volgde een tweedaagse bijeenkomst met als doel de onderlinge verschillen te overbruggen. Op 3 april en 8 april is er dus weer gepraat, maar er is nog geen definitief resultaat. Wel zijn de partijen ‘op belangrijke punten nader tot elkaar’ gekomen, zo meldt de VO-raad.

Het eerstvolgende overleg staat gepland voor dinsdag 15 april.

De huidige CAO VO loopt tot 1 augustus 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl