CAO VO 2011-2012

In mei 2011 hebben de VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF een akkoord afgesloten over de CAO VO 2011-2012, die per 1 augustus 2011 in werking treedt. Inmiddels is dit akkoord uitgewerkt naar concrete CAO-teksten.

Klik hier voor meer informatie op de website van de VO-raad.