Categorale havo of brede scholengemeenschap?

Het openbaar voortgezet onderwijs in Amsterdam heeft een categorale havo. Is dat een goed idee? Of moeten we juist de brede scholengemeenschap koesteren? De redactie van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs wil graag weten hoe u hierover denkt.

De nieuwe Havo is van de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Deze nieuwe categorale havo telt ongeveer 100 leerlingen. VOvA heeft ook het Hyperion Lyceum, een categorale vwo-school. De trend lijkt dus gezet: niet meer de brede scholengemeenschap, maar aparte scholen voor verschillende leerlingen.

Directeur Peter van Hameren van De nieuwe Havo: ‘Het idee is dat we havisten op deze school meer specifiek havo-onderwijs kunnen bieden. Een havist is wezenlijk anders dan een vwo’er en daar willen wij recht aan doen.’ Daarnaast is de kleinschaligheid van De nieuwe Havo een pluspunt, vertelt woordvoerder Fadoua Zaghdoud van VOvA in het decembernummer van magazine School!.

Elkaar leren waarderen
Daartegenover staat de mening van rector Jan Paul Beekman van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk. Daar zijn vorig jaar juist drie kleine schoollocaties opgegaan in één grote school met 1350 leerlingen van lwoo tot en met gymnasium.

Beekman is groot voorstander van de brede scholengemeenschap: ‘Ik vind zelfs dat je kinderen tekortdoet als je ze de ontmoeting met kinderen van andere leertypes onthoudt.’ Hij vertelt dat havo- en atheneumleerlingen met vmbo’ers samenwerken in een module motorvoertuigentechniek. ‘Ze leren van elkaar en ze leren elkaar waarderen’, aldus de Winterswijkse rector.

Wat vindt u?
Moeten we in het voortgezet onderwijs naar categorale scholen, dus naar aparte vmbo’s, mavo’s, havo’s, vwo’s en gymnasia? Of moeten we juist de brede scholengemeenschap koesteren? Geef hieronder of op Twitter (@VOSABB) uw mening!

Lees het artikel over de categorale havo in Amsterdam en de brede scholengemeenschap in Winterswijk.