Toolbox: nieuw instrument jubilea

In de Toolbox op de website van VOS/ABB is een nieuw instrument geplaatst voor de voorziening jubilea. Er zijn aparte versies voor primair en voortgezet onderwijs.

U vindt de nieuwe instrumenten in de mappen primair en voortgezet onderwijs, onder de naam ‘Voorziening jubilea 2015 vs 21 februari 2015.’ In beide mappen staat ook nog het jubilea-instrument van 2014. U kunt ze beide nodig hebben.

Let op: een deel van de instrumenten in de Toolbox is alleen bestemd voor leden van VOS/ABB. Zij kunnen inloggen op de Toolbox. Niet-leden hebben geen toegang tot die instrumenten.

 

Berekening gemiddelde schoolgrootte

Doordat veel schoolbesturen te maken hebben met krimp van het aantal leerlingen in hun regio, kan het voortbestaan van bepaalde scholen onder druk staan.

Met het instrument Model gemiddelde schoolgrootte 2014 in de map basisschool kunt u snel berekenen of uw organisatie in de gevarenzone terecht is gekomen en hoeveel scholen en nevenvestiging nog voort mogen bestaan per schooljaar 2014-2015. Door het meteen voor meerdere jaren te berekenen kan ook beleid worden ontwikkeld gericht op het voortbestaan van stevige scholen die niet ter discussie hoeven te staan.

In het instrument is ook de tekst van de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen die wijst op de mogelijkheid voor een schoolbestuur om de gemiddelde schoolgrootte te berekenen, ook als het scholen uit meerdere gemeenten betreft of wanneer het schoolbestuur met andere besturen een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Met het instrument kunt u de complexe berekeningen overzichtelijk uitvoeren, zodat snel duidelijkheid krijgt en uw beleid kunt onderbouwen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl