Surplus en CITAVERDE hebben beste jaarverslagen

De Noord-Hollandse Stichting Surplus heeft het beste in de categorie primair onderwijs, meldt adviesbureau Dyade. In de categorie voortgezet onderwijs won het Limburgse CITAVERDE College dit keer de Dyade Bestuursbokaal.

Van alle ingezonden jaarverslagen nomineerde Dyade er vijf uit het primair onderwijs en eveneens vijf uit het voortgezet onderwijs. Een onafhankelijke jury onder leiding van Hubert Visser van accountantsbureau KPMG beoordeelde de jaarverslagen.

De jury hanteerde 15 criteria, waaronder de kwaliteit van het verslag op het gebied van intern toezicht, het beleid versus resultaat, de koppeling tussen financiën en onderwijs en risicomanagement. Ook werd gekeken of de jaarverslagen uitnodigden tot dialoog en discussie.

Beschrijvend en beschouwend
Het jaarverslag van Surplus valt volgens de jury op door de vernieuwende opzet die volledig op verantwoording van doelrealisatie is gericht. ‘Het jaarverslag is niet alleen beschrijvend maar ook beschouwend van aard. Surplus stelt zichzelf voortdurend de vraag: wat vinden we ervan en wat gaan we er mee doen?’, aldus de jury.

Stichting Surplus is verantwoordelijk voor in totaal 32 openbare scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in de Noord-Hollandse gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

Kernachtig en prettig leesbaar
Over het jaarverslag van het CITAVERDE College merkt de jury op dat het kernachtig en prettig leesbaar is, onder andere door goed gebruik van grafische voorstellingen. ‘CITAVERDE College past het principe toe van geïntegreerd jaardocument. Er is veel aandacht voor de code goed bestuur’, zo sluit de jury af.

Het CITAVERDE College biedt op zes locaties in Limburg vmbo-, mbo- en bedrijfsopleidingen gericht op de agrarische sector.

Lees meer…

Handleiding Brandrisico’s Onderwijs

Aon, de verzekeringspartner van VOS/ABB, heeft een praktische Handleiding Brandrisico’s gemaakt voor het onderwijs. Daarmee kunt u checken of uw brandverzekering ook de inventaris – op elk moment van het jaar – dekt.

De zogeheten ‘eerste inrichting’ van scholen is doorgaans door de gemeente verzekerd. Voor de ‘tweede inrichting’ is de school echter zelf verantwoordelijk. Daarbij kan het gaan om zaken als speeltoestellen, vloeren of printers. Maar ook om kostbare apparatuur zoals digiborden, laptops of tablets, die scholen van nu in huis hebben. Met de Handleiding Brandrisico’s Onderwijs ontdekt u in drie stappen of uw verzekering afdoende is.  U kunt de Handleiding direct downloaden uit de nieuwsbrief van Aon.

In diezelfde nieuwsbrief vindt u ook nieuws over de collectieve zorgverzekering die Aon biedt aan de leden van VOS/ABB én hun personeel. Ook staat er waardevolle informatie in over het omgaan met schadeclaims van ouders. ‘Het is een toenemende trend: ouders die schade van hun kinderen verhalen op school. Een gesneuvelde bril, een kapot mobieltje, een gestolen jas… Zelfs een schorsing kan leiden tot een claim. Pas echter op voor het ‘verleggen van schuld’!’, aldus Aon.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Financiële nood in onderwijs groeit

Ondanks het feit dat veel schoolbesturen hun financiële deskundigheid vergroten, neemt het aantal onderwijsorganisaties met geldproblemen toe. Dat blijkt uit een overzicht dat de Inspectie van het Onderwijs op verzoek van de Algemene Onderwijsbond heeft vrijgegeven.

Het aantal schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht groeit. Een halfjaar geleden waren het er nog 12, in november 19 en in maart 26. De inspectie hanteert bij deze instellingen de klassen 'verhoogd financieel risico' en 'hoog financieel risico'. Van de 26 instellingen die in geldproblemen verkeren, zijn er op de lijst van de inspectie drie niet bij naam genoemd.

Op de lijst staan ook besturen die van de hoogste alarmfase naar de mildere categorie zijn gegaan. Dat is bijvoorbeeld de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Proloog voor openbaar primair onderwijs in Leeuwarden. De Stichting O2G2 voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de stad Groningen is van de lijst afgehaald, omdat de financiën daar weer op orde zijn gebracht.

Eerst kiezen dan delen
De financiële deskundigheid in het primair en voortgezet onderwijs is de laatste tijd sterk toegenomen. VOS/ABB heeft daaraan een bijdrage geleverd door mee te werken aan de door de PO-Raad geleide cursusreeks Eerst kiezen dan delen voor het primair onderwijs. Ook stelt VOS/ABB via de online Toolbox praktische rekeninstrumenten voor het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar, onder andere voor het maken van een gedegen meerjarenbegroting.

De aanwezigheid van voldoende financiële deskundigheid is echter niet een oplossing voor alle problemen. Zo zien onderwijsorganisaties die met de gevolgen van demografische krimp te maken hebben, hun inkomsten dalen en de kosten per leerling stijgen. Daarnaast hebben het primair en voortgezet onderwijs al jaren te kampen met stille bezuinigingen, bijvoorbeeld door het uitblijven van indexeringen door het Rijk. Daardoor zijn de inkomsten met tientallen miljoenen euro's gedaald.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Scholen teren verder in op reserves

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs geld tekort. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2011 was het tekort 171 miljoen euro, een jaar eerder 190 miljoen. Ondanks dit negatieve resultaat investeren scholen nog altijd in onroerend goed en inventaris. Hierdoor nemen banktegoeden af en lopen scholen volgens het CBS financieel meer risico.

In 2007 hielden scholen in het primair en het voortgezet onderwijs samen nog 285 miljoen euro over. Hun financiële resultaat nam vervolgens geleidelijk af en drie jaar later, in 2010, kwamen ze 190 miljoen euro tekort. Sindsdien zijn de uitgaven en inkomsten van scholen nauwelijks veranderd.

Scholen gaven 14 miljard euro uit aan personeel in 2010 en 2011. Dat is ongeveer 80 procent van hun totale uitgaven.