VO Gids: openbaar onderwijs maken we samen!

In de nieuwe VO Gids geeft VOS/ABB op twee pagina’s een beeld van het bijzondere karakter van openbaar onderwijs. De VO Gids in de keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Er worden dit schooljaar 60 regio-edities verspreid met een totale oplage van 190.000 stuks.

Onder de kop Openbaar onderwijs maken we samen geeft VOS/ABB aan dat openbare scholen van en voor iedereen zijn: ‘Het bijzondere van de openbare scholen is dat je daar altijd welkom bent. Of je nu wit of zwart bent, in God, Allah of in niets gelooft, dat maakt niet uit. In het openbaar onderwijs leer je omgaan met verschillen.’

Op de pagina’s van VOS/ABB staat ook wat de School!Week inhoudt. In deze jaarlijkse landelijke campagneweek in maart worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee de openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien waar zij voor staan. Uitgangspunt van de School!Week zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. De School!Week 2016 is van 21 tot en met 25 maart. In de VO Gids staat een paginagrote advertentie.

VOS/ABB-leden krijgen korting
De VO Gids is een uitgave van de OnderwijsCommunicatieGroep (OCG), waarmee VOS/ABB samenwerkt. Er zijn 60 regio-edities waarin scholen voor voortgezet zichzelf kunnen presenteren. Vo-scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen korting op hun profielpagina’s als zij die in hun eigen regio-editie én in één of meer edities van naburige regio’s publiceren.

Gericht en efficiënt
Adverteren met eigen profielpagina’s in de VO Gids is niet alleen goedkoper dan adverteren in bijvoorbeeld huis-aan-huismedia, het is ook gerichter en dus effectiever. Bovendien verdwijnt plaatselijke krant vaak al na een dag in het oud papier. De VO Gids is een zorgvuldig samengestelde en goed vormgegeven waardevolle publicatie. VOS/ABB beveelt de VO Gids daarom aan onder haar leden.

De VO Gids heeft een oplage van 190.000 stuks en wordt in 60 regio’s in heel Nederland gratis verspreid onder de basisscholen. Ontvangt u de VO Gids nog niet? Neemt u dan contact op met uitgever Axel van ’t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Zie ook www.devogids.nl.

Uniek aanbod: gratis adviseur crisiscommunicatie

VOS/ABB heeft een uniek ledenaanbod: als u plotseling te maken hebt met een ernstige crisis of calamiteit binnen uw organisatie, kunt u rekenen op een professionele communicatieadviseur op locatie. Als u dat wilt, kan deze adviseur namens uw organisatie optreden als externe mediawoordvoerder. 

Via de Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunt u telefonisch overleggen over wat er in een specifieke situaties nodig is om de informatievoorziening aan leerlingen, ouders en andere betrokkenen te optimaliseren. Daarbij kiest VOS/ABB altijd voor open, transparant en eerlijk communiceren, maar ook voor de zorg en juridische plicht die de school heeft om het belang van leerlingen, personeelsleden, ouders en de organisatie zelf te garanderen.

De Onderwijsjuristen zien dat het aantal adviesaanvragen voor goede crisiscommunicatie toeneemt, ook op locatie. Om in die behoefte te voorzien, heeft VOS/ABB een pool opgezet van ervaren adviseurs. Zij kunnen in actie komen om achter de schermen advies te geven en indien dat nodig is voor de schermen op te treden als woordvoerder.

VOS/ABB heeft de ervaren crisiscommunicatieadviseurs Ronald Brouwers, Ruth Gorissen, Jan Scholten en Hilde Gerlofs achter de hand. Zij zitten verspreid over het land in respectievelijk Rotterdam, Amersfoort, Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) en Groningen. Afhankelijk van de locatie waar u gevestigd bent, kan een van hen dus redelijk snel ter plaatse zijn.

Hoe werkt het?

Voorwaarde om van dit VOS/ABB-ledenaanbod gebruik te kunnen maken, is dat de volgende procedure wordt gehanteerd:

 1. Als er op een school of binnen uw bestuur sprake is van een crisis, neemt u altijd eerst contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.
 2. Vervolgens bepaalt VOS/ABB in overleg met communicatieadviseur Martin van den Bogaerdt of de situatie van dien aard is, dat een van de crisiscommunicatieadviseurs naar u toe kan komen.

Het ledenaanbod bestaat uit één dagdeel van maximaal vier uur gratis dienstverlening.

Mocht u de crisiscommunicatieadviseur langer nodig hebben dan vier uur, dan kunt u hem of haar zelf inhuren tegen een tarief dat aanmerkelijk lager ligt dan wat in de markt gebruikelijk is. VOS/ABB heeft hiervoor een modelcontract beschikbaar, zodat u niet over tarieven en andere voorwaarden hoeft te onderhandelen. U hebt het tijdens een crisis of calamiteit immers al druk genoeg!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Studiedag voor het beste openbaar onderwijs

Het beste openbaar onderwijs! Dat is het doel van de studiedag voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs die VOS/ABB ook voor uw leerkrachten en schoolleiders kan organiseren.

De inhoud van de studiedag bepaalt u zelf. Met onze inhoudelijke expertise en ons netwerk van externe experts zorgen wij ervoor dat niet alleen de dag zelf succesvol is, maar ook dat het effect ervan blijvend is.

Meer informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Profileer uw openbare school met mensenrechteneducatie

Met mensenrechteneducatie kunt u de positionering van uw openbare school verbeteren. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bieden gratis workshops aan.

U kunt met mensenrechteneducatie laten zien dat uw openbare school moreel goed onderwijs geeft. De kinderrechten en de mensenrechten zijn immers de morele basis van onze samenleving en daarmee voor het openbaar onderwijs.

De adviseurs drs. Lizzy Wijnen (zie foto) van VOS/ABB en drs. Flora Breemer van VOO geven gratis workshop over mensenrechten als profileringskans voor het openbaar onderwijs. Ze kunnen u ook kosteloos begeleiden in een traject voor mensenrechteneducatie.

De opgedane kennis wordt door VOS/ABB en VOO gedeeld met andere scholen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Informatie: Lizzy Wijnen, 06-19911988, lwijnen@vosabb.nl

Vraag overtreft aanbod openbaar onderwijs Amsterdam

De vraag naar openbaar onderwijs in Amsterdam is zo groot, dat er niet voor alle leerlingen van wie de ouders dat willen plaats is.

Daarover zijn onlangs schriftelijke vragen gesteld door CDA-gemeenteraadslid Marijke Shahsavari-Jansen. Zij wil van het Amsterdamse college van B en W weten hoe het kan dat er niet altijd plaats is voor kinderen van wie de ouders aangeven dat ze per se een openbare basisschool willen en absoluut niet een school op religieuze grondslag.

Shahsavari-Jansen vindt dat deze situatie niet past bij een oproep van het CDA, de VVD en D66 in Amsterdam tot meer keuzevrijheid voor ouders.

Filmpje ‘Ik ben welkom’: openbaar onderwijs in 1 minuut

In het kader van de School!Week 2015 is een animatiefilmpje over het openbaar onderwijs gelanceerd. De animatie vertelt in 1 minuut waar de openbare school voor staat.

Alle openbare scholen in Nederland kunnen het filmpje gratis gebruiken:

 

Actie School!Week: maak er een feest van!

Overal in het land bereiden scholen zich voor op de School!Week, de jaarlijkse actie voor het openbaar onderwijs, dit jaar van 16 tot 20 maart. Er worden posters en stickers besteld en feestprogramma’s opgezet om straks aandacht te vestigen op de meerwaarde van de openbare school.

Thema van de actie School!Week is dit jaar: kinderrechten. De kinderrechten sluiten immers naadloos aan op de kernwaarden van de openbare school. Het gaat hierbij onder andere om het recht op onderwijs voor elk kind en het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Met dit thema is het niet moeilijk om een mooi School!Week-programma op te zetten. Denkt u eens aan een gastles of lesmateriaal van Amnesty International, de Respect Education Foundation, het Liliane Fonds, de Anne Frank Stichting of Unicef.

Gratis workshop
Ook VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs bieden een gratis workshop aan voor de School!Week. Deze workshop is gericht op leerkrachten/docenten en maakt de vertaling van de theoretische kinderrechten naar de lespraktijk. Daarnaast is er op landelijk niveau op 18 maart, dus midden in de actieweek, een grote conferentie in Zwolle: ‘Openbaar onderwijs verbindt’. Met interessante sprekers, passend theater en inspiratietafels.

Zó maak je er een feestelijke en leerzame dag van!
In het laatste magazine School! (nummer 1 van 12 februari 2015) staat een special met ideeën om in de actieweek een feestelijke en leerzame dag voor uw leerlingen te organiseren. Met voorbeelden van inhoudelijke activiteiten, geschikte films, persmomenten en gastlessen. Benut deze tips en zet ook úw school in week 12 in de schijnwerpers! Lees hier de inspirerende special uit magazine School!

Meer ideeën en achtergrondinformatie vindt u op de website www.openbaaronderwijs.nu en in de laatste School!Week-nieuwsbrief. Op de actiewebsite is ook campagnemateriaal te bestellen zoals posters en stickers met het School!Week- logo ‘Ik ben welkom’. Er staan ook een gratis te downloaden lesbrief over kinderrechten en een kant-en-klare powerpointpresentatie over de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Idee voor uw ouderavond, open dag of teamoverleg?

Dekker roept op tot delen excellent vakmanschap

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben maandagmiddag 106 scholen het predicaat ‘excellent’ gekregen. De scholen kregen het kwaliteitspredicaat uit handen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De staatssecretaris wees er in zijn openingstoespraak op dat het in het onderwijs nog lang niet vanzelfsprekend is om excellente scholen in de schijnwerpers te zetten.

‘We doen het pas voor het derde jaar. Terwijl we in de sport, de wetenschap, de cultuur, uitblinkers met plezier op het podium hijsen. Hun succes vieren met een prijs, een huldiging een medaille, of een daverend applaus. Dan zijn we met z’n allen trots op onze helden’, aldus Dekker. Hij riep alle onderscheiden scholen op om andere scholen te vertellen over hun vakmanschap waarmee ze excellent zijn geworden.

Premier Mark Rutte was ook bij de uitreiking aanwezig. Hij zei trots te zijn op alle scholen die zich kandidaat hebben gesteld, ook op de scholen waaraan het predicaat ‘excellent’ uiteindelijk niet is toegekend. Van de 187 scholen die zich ervoor hadden aangemeld, hebben er 106 het predicaat gekregen: 51 in het primair onderwijs en 55 in het voortgezet onderwijs. Zie de Lijst Excellente Scholen 2014.

Openbaar onderwijs
De eerste school die het predicaat in ontvangst mocht nemen, was openbare basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg, die is aangesloten bij de stichting Archipel Scholen op Walcheren.

Ook openbare basisschool Mienskip van de stichting ROOBOL in Noordoost-Friesland mag zich ‘excellent’ noemen. Deze basisschool is eerder al door VOS/ABB uitgeroepen tot Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld (TOP-school). Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft daar aandacht aan besteed:

Lees het artikel ‘Kernwaarden die staan als een huis’ 

In een online magazine vertellen acht excellente scholen over hun onderwijs.

Meer informatie over het predicaat staat op www.excellentescholen.nl.

OSG Hugo de Groot: van slechtste naar beste school

Omroep West heeft aandacht besteed aan het succes van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. De Haagse regio-omroep interviewde directeur Eric van ’t Zelfde, omdat die zijn onderwijscarrière in 1972 begon op het openbare Johan de Witt College in Den Haag.

De ideeën die Van ’t Zelfde op het Johan de Witt College opdeed, brengt hij nu in de praktijk op OSG Hugo de Groot op Rotterdam-Zuid. Het belangrijkste is volgens hem om het heft in eigen hand te nemen: ‘Je krijgt als school allemaal regels opgelegd, de inspectie controleert, de gemeente gaat over je gebouw en het bestuur gaat over je geld, terwijl een school zelf alle kennis in huis heeft’, aldus Van ’t Zelfde.

‘Ik heb een team van 60 docenten, dus dat is 60 keer universiteit’, vervolgt hij. Van ’t Zelfde besloot om met zijn team zelf beleid te gaan maken en alle dingen zelf te gaan beslissen. Met succes, want zijn school ontwikkelde zich van een van een slechte tot een van de beste scholen van Nederland.

Van ’t Zelfde zegt in het interview met Omroep West dat hij nog lang niet klaar is: ‘Het nieuwe doel is het opzetten van een basisschool, zodat we later geen achterstanden meer hoeven weg te werken.’

Beluister het interview

Openbaar onderwijs Venlo begint al met School!Week

Leerkrachten moeten meer aandacht hebben voor de talenten van kinderen en hen juist daarin stimuleren. Innovatie is daarbij sleutelwoord. Dat betoogde innovatie-expert Jef Staes tijdens de opening van de personeelsdag van openbaar schoolbestuur Akkoord! primair onderwijs in Venlo. Deze dag is samen met VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerd.

De studiedag was voor Akkoord!PO tevens al de officieuze start van de School!Week 2015, die plaatsvindt van 16 tot 20 maart en is bedoeld als landelijke campagneweek voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. VOS/ABB en VOO zijn initiatiefnemer van de School!Week.

Flipping
Volgens Staes bestaat er in het onderwijs grote behoefte aan vernieuwing, Leerkrachten zouden nieuwe kansen, die onder meer door informatietechnologie worden geboden, meer moeten omarmen.

Hij noemde als voorbeeld flipping the classroom, waarbij de leerkracht de klassikale instructie en het individuele huiswerk omdraait. De klassikale kennisoverdracht wordt vervangen door video’s en eventuele andere vormen van online instructie.

Workshops
Alle leerkrachten van het openbaar primair onderwijs in Venlo en omgeving namen deel aan de studiedag. Er waren verschillende workshops, onder meer over educatief partnerschap, de onderzoekende docent, sociale media in de klas en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Aan de studiedag werkten onder anderen Marleen Lammers van VOS/ABB en Michiel Jongewaard en Flora Bremer van VOO mee. Een deel van de workshops werd verzorgd door Lizzy Wijnen en Alexandra Bronsveld van het Centrum voor Humanistische Vorming.

Wilt u meer informatie over studiedagen of teamtrainingen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van VOS/ABB: 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

Zie ook de folder Studiedag openbaar onderwijs.

Ondergang Haags katholiek bolwerk lijkt afgewend

Het rooms-katholieke Aloysius College in Den Haag lijkt van de ondergang gered: het schoolbestuur van deze van oorsprong jezuïetenschool omarmt een reddingsplan van de stichting Het AC gaat door, meldt Omroep West.

In oktober maakte rector Henk Kempink bekend dat het Aloysius College aan het einde van dit jaar dicht moest, omdat er geen geld meer was. De financiële problemen zijn het gevolg van een almaar dalend aantal leerlingen.

Het Aloysius College in de gegoede wijk Benoordenhout koos er bewust voor de vmbo-afdeling te behouden. Steeds meer ouders van kinderen met een havo- of vwo-advies kozen voor andere scholen zonder vmbo.

Reddingsplan
Stichting ‘Het AC gaat door’, waarin onder anderen personeel, ouders en (oud)leerlingen zijn verenigd, stelde de afgelopen weken een reddingsplan op. Daarin staat een nieuwe onderwijsvisie voor de komende jaren. Zo moet het Aloysius College een brede school worden en moet het onderwijsniveau omhoog. Een publiciteitscampagne moet voor een beter imago en meer leerlingen leiden.

Rector Kempink stapt op. ‘Nu de school een andere weg inslaat, hoort daar een nieuwe rector bij’, aldus de bestuursvoorzitter Hans Leijh tegenover Omroep West.

Jezuïeten
Het Aloysius College in Den Haag werd opgericht in 1917. Het stond altijd bekend als een zeer gedegen rooms-katholiek bolwerk van de jezuïetenpaters. Het was een jongensschool. Pas in 1971 werden meisjes er toegelaten.

Er zaten verscheidene bekende Nederlanders op het Aloysius College, onder wie componist Louis Andriessen, topdiplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, KVP-politicus Norbert Schmelzer en meer recent, toen ook meisjes er welkom waren, hockey-international Naomi van As.

Taaltrainingen van Onze Taal met VOS/ABB-korting

Het Genootschap Onze Taal heeft op verzoek van VOS/ABB taaltrainingen voor leraren, managers en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Doel van deze trainingen is om met goede taalvaardigheid de kwaliteit en uitstraling van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te verbeteren.

Het initiatief om taaltrainingen voor mensen in het onderwijs te ontwikkelen, volgt op de constatering dat de taalbeheersing beter kan. Omdat helder en juist taalgebruik een positieve invloed heeft op het gehele onderwijs, kunnen de trainingen bijdragen aan meer kwaliteit en een betere uitstraling en positionering van de scholen. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs en zelfontwikkelde lesmaterialen, maar bijvoorbeeld ook voor de website van de school, brochures en nieuwsbrieven.

Training op maat
De taaltrainingen die het Genootschap Onze Taal met VOS/ABB-ledenkorting aanbiedt, kunnen uit verschillende modules bestaan. Welke modules u kiest, hangt af van de vraag voor welke doelgroep de training bestemd is. Of het nu gaat om leraren van basisscholen of bestuurders en managers in het voortgezet onderwijs, voor elke doelgroep kan Onze Taal een training op maat verzorgen.

De trainingen worden op locatie gegeven. U hoeft er dus niet voor op stap! Voorwaarde is wel dat er in uw school/scholen voldoende ruimte is en dat u beschikt over en computer met powerpoint en internetaansluiting en een beamer.

Ledenkorting
VOS/ABB-leden krijgen 15 procent ledenkorting op de taaltrainingen. De kosten voor een training van drie uur bedragen voor VOS/ABB-leden 795 euro voor 12 deelnemers (normale prijs is 935 euro). Voor elke volgende deelnemer komt er 25,50 euro bij. Aan een training kunnen maximaal 18 mensen deelnemen. De speciale VOS/ABB-prijzen die Onze Taal hanteert, zijn btw-vrij!

Afhankelijk van de afstand van Den Haag (waar het genootschap is gevestigd) naar de trainingslocatie kan Onze Taal een (bescheiden) reiskostenvergoeding in rekening brengen.

Voor meer informatie over de trainingen en de mogelijkheid om uw school aan te melden, neemt u contact op met Wouter van Wingerden van de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal: 070-3561220 of taaladvies@onzetaal.nl.

Openbaar onderwijs Sneek heeft sterk imago

Het openbaar onderwijs in Sneek en omgeving doet het goed. Dat blijkt uit de Strategische tussenbalans Odyssee.

De bij VOS/ABB aangesloten Stichting Odyssee is het bestuur van acht basisscholen en een praktijkschool. Landelijke bekendheid heeft Odyssee met de Master Steve JobsSchool, een van de eerste basisscholen in Nederland die werken volgens het iPad-onderwijsconcept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond.

Sterk imago
In de tussenbalans die vrijdag is gepresenteerd, staat dat Odyssee een sterk imago heeft, waarbij de trefwoorden transparant, betrouwbaar, slagvaardig en innovatief passen. De organisatie wil voorop lopen en het beste voor de leerlingen.

Uit het evaluatieonderzoek, dat is uitgevoerd door oud-hoofdinspecteur Rick Steur, blijkt dat de meeste personeelsleden plezier hebben in hun werk en betrokken zijn bij de school en de kinderen. ‘Ze zijn trots op hun werk; dat was mooi om tijdens de schoolbezoeken steeds te zien’, zo schrijft Steur. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief en wordt er veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering.

Een ander positief punt uit het rapport, is dat het onderwijsaanbod compleet en kleurrijk is. De sterke regionale functie van Odyssee komt tot uiting in de campus voor speciaal onderwijs en het expertisecentrum. Ook over de wijze waarop Odyssee omgaat met passend onderwijs is het rapport positief. De infrastructuur is neergezet en het zorgprofiel van de scholen is zodanig verbreed dat meer kinderen op de reguliere scholen onderwijs blijven volgen.

Verbeteringen
In de tussenbalans staat ook dat Odyssee op een aantal punten verbetering kan nastreven. Zo kan er meer winst worden gehaald uit samenwerking met partners, zou er meer tijd kunnen worden vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling en blijkt dat er meer verbindingen moeten worden gelegd tussen de verschillende niveaus in de organisatie.

Het rapport is eind oktober in de raad van toezicht besproken. Alle aanbevelingen zijn overgenomen en vormen volgens bestuursvoorzitter Betske Salverda van Odyssee een belangrijke input voor het te maken beleidsplan voor de periode 2016–2020.

Basisscholen krijgen weer VO Gids voor groep 8’ers

Dit schooljaar komen er 182.000 VO Gidsen uit. De regio-edities van VO Gids worden in het hele land gratis verspreid onder leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Voor het eerst gaan de keuzegidsen ook naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina’s presenteren. Als uw vo-school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen!

De twee regio’s waar de VO Gids dit schooljaar voor het eerst zijn uitgekomen, zijn Groningen en De Ommelanden en de regio Noord-Kennemerland. De overigen 55 regio’s volgen na de herfstvakantie.

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities staan twee pagina’s over het onderscheidende karakter van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bovendien staat in de meeste regio-edities een advertentie over de School!Week 2015, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseren.

Profilering
VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om naast in de eigen regio-editie ook eigen profileringspagina’s te plaatsen in één of meer edities van aangrenzende regio’s. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Leerlingen werven in aangrenzende regio’s blijkt in de praktijk goed te werken. Als er van verder weg al een klein aantal leerlingen voor uw school kiest, zijn de inkomsten al fors hoger dan de kosten voor de betaalde profileringspagina’s in de VO Gids!

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!

In de School!Week 2015 staan de kinderrechten centraal

De School!Week 2015 staat in het teken van de kinderrechten. De gezamenlijke campagneweek van het openbaar onderwijs is van 16 tot en met 20 maart.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) waarmee u het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht kunt brengen. Het motto van de School!Week is ‘Ik ben welkom!’.

In het hele land organiseren openbare en algemeen toegankelijke scholen activiteiten. Op www.openbaaronderwijs.nu staan allerlei tips.

‘Nieuw in 2015 is een centraal thema waaraan we activiteiten koppelen’, vertelt Marleen Lammers die namens VOS/ABB in de organisatie van de School!Week zit. ‘We hebben gekozen voor kinderrechten. Ze komen voort uit de mensenrechten en vormen samen mooie uitgangspunten gelinkt aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs.’

Naast het recht op onderwijs zijn uitgangspunten van de kinderrechten dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een eigen geloof en op een eigen mening.

De keuze voor het thema ‘kinderrechten’ heeft te maken met het feit dat op 20 november het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 25 jaar bestaat. Op 6 februari is het 20 jaar geleden dat Nederland dit verdrag ratificeerde.  Dit betekent dat de kinderrechten sindsdien bindend zijn voor de Nederlandse staat.

Wat en wanneer?
De School!Week 2015 is van 16 tot en met 20 maart. Op dit moment staan al twee speciale activiteiten op het programma:

 • 18 maart: conferentie openbaar onderwijs
 • 20 maart: kinderconferentie in samenwerking met HOPE XXL

Zodra er meer informatie over deze en andere activiteiten bekend wordt, dan melden VOS/ABB en VOO dat uiteraard. Houd dus deze website en de VOS/ABB-nieuwsbrieven in de gaten. Uiteraard vermelden wij de ontwikkelingen tevens op Twitter.

VOO-congres over gevolgen van demografische krimp

De fusietoets wordt als knellend ervaren. Bovendien kan de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs stroef zijn. Dat bleek woensdag in Amersfoort tijdens het congres van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs. De VOO hield ook haar algemene ledenvergadering.

Op dag van het krimpcongres maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in 2013 de bevolking van Nederland met 50.000 inwoners is gegroeid. Op 3000 na kwam die groei terecht in de grootste dertig gemeenten doordat daar veel kinderen zijn geboren. Dit betekent voor het onderwijs dat vooral in de grote steden groei te verwachten is en dat de krimp op het platteland doorgaat. Dat heeft grote gevolgen voor de scholen.

Het VOO-congres stond grotendeels in het teken van de teruglopende leerlingenaantallen. In verschillende workshops gingen schoolbestuurders Sake Saakstra van de  Friese Stichting Comperio en Ronny van den Broecke van de Onderwijsgroep Perspecto in Zeeuws-Vlaanderen en medezeggenschapsadviseur Jeroen Peters in op de gevolgen van krimp en de mogelijkheden om negatieve effecten het hoofd te bieden.

Kernwaarden
Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en haar collega Flora Breemer van VOO belichtten de identiteit en de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Ze noemden onder andere de algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid en de gelijkwaardige behandeling van verschillende culturen en levensbeschouwingen. De kracht van de openbare scholen is hun openheid en het feit dat ze ruimte bieden aan diversiteit.

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek en directeur van het NIVOZ Luc Stevens hield op het VOO-congres een pleidooi voor de professionalisering van het leraarschap. Onderwijs vraagt volgens hem om permanente reflectie en feedback van leerlingen en collega’s. Dat vereist, zo benadrukte hij, openheid en vertrouwen.

Algemene ledenvergadering
Directeur-bestuurder Rein van Dijk van VOO gaf tijdens de alv een overzicht van het afgelopen jaar, waarin onder andere de samenwerking met VOS/ABB is geïntensiveerd. Hij bedankte voorzitter van de raad van toezicht Marijke van Hees, die het stokje heeft overgedragen aan Korrie Louwes.

De ledenvergadering stemde in met het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de begroting voor 2014 en de contributietarieven voor 2015.

CDA-wethouder negeert openbaar gymnasium

De Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge beweert dat er op Rotterdam-Zuid geen topscholen zijn. Hij stelt ook dat in dat deel van de stad alleen de gymnasium-afdeling van de christelijke scholengemeenschap Calvijn levensvatbaar is. Hij negeert daarmee bewust de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot, die én een gymnasiumafdeling heeft én stevig aan de weg timmert om de beste school van Rotterdam-Zuid te worden.

In verkiezingstijd mag ook een CDA-wethouder campagne voeren voor zijn partij, maar het getuigt van weinig goede smaak om dan ook maar direct alleen het christelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten. Wat dit betreft laat deze wethouder zich kennen als een opportunistische partijpoliticus die in een recent artikel in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad verklaart dat ‘excellentie ook op Zuid thuishoort’. Hij suggereert hiermee ten onrechte dat daar nog geen excellentie is.

Rotterdam-Zuid heeft drie gymnasiumafdelingen, waarvan die van osg Hugo de Groot er één is. Maar volgens CDA-man De Jonge telt die afdeling van deze openbare school niet mee: ‘Alleen het Calvijn heeft eigenlijk een levensvatbaar gymnasium’. Verder stelt hij dat het hoog tijd is dat er op Rotterdam-Zuid twee topscholen moeten komen. Dit impliceert ten onrechte dat er nog geen topschool is.

Het is triest te moeten constateren dat De Jonge met zijn uitspraken bewust de openbare osg Hugo de Groot negeert, die stevig aan de weg timmert om in korte tijd de beste school voor voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid te worden.

Lees voor meer informatie over de prestaties van osg Hugo de Groot dit artikel.

Laat zien dat elke leerling welkom is!

Heeft uw school al het logo ‘Ik ben welkom’ aan de muur of bij de deur hangen? Met een plaquette van plexiglas kunt u laten zien dat in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs elke leerling welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Al honderden scholen hebben het logo bij de deur hangen. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedere openbaar school in het primair en voortgezet onderwijs een plaquette met dit logo heeft. De plaquettes zijn gemaakt van duurzaam en weerbestendig materiaal. Leden van VOS/ABB kunnen ze tegen kostprijs bestellen.

U kunt kiezen uit twee formaten:

Klein: 210 x 125 x 6 mm

Groot: 297 x 175 x 8 mm

De kleine plaquettes kosten 20 euro, de grote 30 euro per stuk. Bij levering wordt de factuur meegezonden.

Klik hier voor het bestelformulier.

Doe mee aan de School!Week
De School!Week is de jaarlijkse campagneweek om het maatschappelijk belang en de kracht en trots van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te benadrukken. Het is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De School!Week 2014 vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. Ook u bent van harte uitgenodigd om daar met uw school of scholen aan mee te doen!

Klik hier voor meer informatie over de School!Week.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

School!Week met conferentie openbaar onderwijs

Midden in de School!Week organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdag 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt.  

VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit is een speciale module waarmee pabo-studenten zich kunnen verdiepen in de eigenheid van het openbaar onderwijs.

Bevlogen pabo-docenten en andere sprekers verzorgen tijdens de conferentie colleges en workshops. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en ontmoetingen met collega’s en studenten.

School!
De middag wordt geopend met de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de publicatie over het ideaal ‘School!’. Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toekomst waarin alle kinderen samen naar een school zonder denominatie gaan. Auteurs uit alle delen van het onderwijsveld hebben aan deze publicatie meegewerkt. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar.

Theatergroep The Big Mo zorgt voor een knallende afsluiting van de conferentie, met de speciaal voor de School!Week gemaakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik ben welkom’.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 19 maart van 13 tot 17 uur in de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht.

Deelname voor leden van VOS/ABB en/of VOO en pabo’s is gratis. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (als u zich vóór 17 januari inschrijft, krijgt u 10 euro vroegboekkorting).

U kunt zich online aanmelden.

School!Week 2014
Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de School!Week 2014, de landelijke campagneweek waarin scholen in het hele land laten zien wat de meerwaarde is van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is van 17 tot en met 21 maart.

VOS/ABB en VOO hebben een actiekrant over de School!Week 2014 uitgebracht. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School!.

Magazine School! blikt in de toekomst

Een gezonde toekomst van het onderwijs zónder het duale bestel. De categorale havo of juist de brede scholengemeenschap? En de rammelende rekentoets. Over deze en andere onderwerpen gaat het decembernummer van magazine School!.

Beleidsadviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB vertelt wat hij heeft ingebracht tijdens een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). Bloemers heeft daar een toelichting gegeven op het concept ‘School!’ van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het duale bestel met denominaties gebaseerd op de twintigste-eeuwse zuilaire samenleving is duidelijk aan vernieuwing toe. VOS/ABB en VOO willen dat de denominaties worden losgelaten en dat er geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke of andere scholen zijn met een denominatief voorvoegsel, maar alleen nog maar ‘scholen’ gebaseerd op maatschappelijke diversiteit. ‘Scholen’ hebben op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing.

Dit ideaal wordt gedeeld door directeur Dick Bruin van vrije school Parcival in Hoorn. ‘Als we onze eventuele emoties over bepaalde richting in ons achterhoofd parkeren, zouden we na de gezondheidszorg, de sportwereld en andere onderdelen van de maatschappij ook in het onderwijs kunnen uitstijgen boven de zuilen’, aldus Bruin in de rubriek Aan het woord. Hieraan kunnen lezers van School! hun eigen bijdrage leveren.

Crisis in goede banen leiden
Het decembernummer stelt drie crisiscommunicatieadviseurs voor. Ruth Gorissen, Ronald Brouwers en Jan Scholten vormen een pool die leden van VOS/ABB kunnen inschakelen in het geval van een crisis op school. Zij kunnen achter de schermen advies geven over open, transparante en eerlijke communicatie en/of voor de schermen optreden als woordvoerder voor de media.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u voor één dagdeel à vier uur gratis gebruikmaken van deze service. Als u meer uren advies nodig hebben, kunt u de adviseur zelf inhuren. Het tarief daarvoor is lager dan in de markt hiervoor gebruikelijk is.

Categoraal of breed?
School! gaat ook over De nieuwe Havo van de openbare scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Deze nieuwe school is een categorale havo. Directeur Peter van Hameren legt uit waarom daarvoor is gekozen: ‘Een havist is wezenlijk anders dan een vwo’er en daar willen wij recht aan doen’.

Daartegenover staat Jan Paul Beekman, rector van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk. Hij is voorstander van de brede scholengemeenschap: ‘Hier krijgen leerlingen kans elkaar te ontmoeten.’ De redactie van School! wil graag weten hoe u hierover denkt. Geef uw mening.

Transparantie
Onder de kop ‘Laat maar zien wat je doet’ gaat directeur Ronald Goosen van de openbare basisschool Pieterskerkhof in Utrecht in op het belang van transparantie. ‘Als je als school niet transparant bent over wat je doet of niet doet, geef je zonder dat je dat wilt ruimte voor gissen.’ Zijn school geeft onder andere op de website www.scholenopdekaart.nl veel informatie, zodat iedereen kan zien wat obs Pieterskerkhof te bieden heeft.

Wiskundedocent Karin den Heijer en haar leerlingen van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam leggen uit wat er mis is met de rekentoets in het voortgezet onderwijs. ‘Deze rekentoets toetst helemaal niet de rekenvaardigheid. Het is in de eerste plaats een lees- en concentratietoets en een IQ-test’, aldus Den Heijer. Leerling Martijn bevestigt dit: ‘Veel vragen hadden niets met rekenen te maken.’

Zélf aan het roer
Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving. Dit is een succesvol onderwijsconcept van het openbaar basisonderwijs in Noord-Limburg. Jeelo rekent af met de versnippering en de aanbodgerichtheid van die zo kenmerkend zijn voor veel educatieve uitgeverijen. De vraag van de school staat centraal en alle scholen die eraan meedoen vormen samen een community.

‘Dankzij Jeelo staan zij zelf aan het roer van de permanente verbetering van hun kwaliteit’, zegt Hans Bouwhuis, bestuurder van de Stichting Invitare Openbare Onderwijs in het Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Andere onderwerpen die in het decembernummer van School! aan bod komen:

 • De Inspiratiekalender van VOS/ABB, voor een waarde(n)vol begin van de schooldag. Twee directeuren van openbare basisscholen zijn er zeer enthousiast over.
 • De School!Week van 17 tot en met 21 maart zet het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs weer stevig op de kaart.
 • Voortgezet onderwijs op Ameland: de openbare Burgemeester Walda School heeft een gloednieuw gebouw. Prinses Beatrix heeft het in november officieel geopend.
 • Limburgers kritisch over krimpballonnetje. De gezamenlijke schoolbesturen in Zuid-Limburg zien niets in het plan om ouders het bestuur van kleine scholen te laten overnemen.
 • Kerst op de openbare school. Voorzitter Marijke van Hees van de raad van toezicht van VOO over vieringen in het openbaar onderwijs.
 • Een goede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad communiceert met de achterban. Voorzitter Niels Bonenkamp van de GMR van twee samenwerkende stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Noord-Holland legt uit waarom.
 • Medezeggenschap en passend onderwijs: Houd het simpel! VOS/ABB en VOO kunnen het openbaar onderwijs hierover adviseren.

Verder staan in School! natuurlijk weer de rubrieken School antwoordt, School en excursie (Titanic in Amsterdam!) en  School! en recht. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Alle leden van VOS/ABB en VOO en overige abonnees krijgen het zeven keer per jaar toegestuurd.

Hebt u nog geen abonnement? Voor 24,50 euro per jaar kunt ook u ons blad toegestuurd krijgen. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’, uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

Wilt u in magazine School! adverteren? Dat kan via ons acquisitiebureau Recent.

Download het decembernummer.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Kernwaarde: op 14 november Dag van Respect

Doet u met uw school/scholen mee aan de Dag van Respect op donderdag 14 november?

Op deze dag staat respect voor elkaar en voor onze omgeving in de schijnwerpers. Scholen kunnen een gastspreker uitnodigen die op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect.

Daarnaast is er voor docenten online lesmateriaal beschikbaar (voor primair en voortgezet onderwijs). Alle informatie staat op www.dagvanrespect.nl.

Respect is kernwaarde!
VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect werken met elkaar samen om in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer inhoud te geven aan respect. In maart vorig jaar ondertekende directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB hiertoe een intentieverklaring met voorzitter Awraham Soetendorp van de stichting.

Wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid is opgenomen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Openbare scholen hebben Leraren van het Jaar

Tingue Klapwijk van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag is de Leraar van het Jaar 2013 voor het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is Jan Willem van den Bos van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend uitgeroepen tot Leraar van het Jaar. De prijzen werden zaterdag in Studio 21 in Hilversum uitgereikt.

Volgens de jury is Tingue Klapwijk van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag didactisch sterk. Zo heeft ze meerdere lesmaterialen bedacht om de leesmotivatie onder haar leerlingen te bevorderen, hun woordenschat te vergroten en om de begrijpend leeslessen leuker te maken. Op deze manier laat ze kinderen optimaal tot leren komen vanuit de montessorivisie.

In het voortgezet onderwijs is Jan Willem van den Bos van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend uitgeroepen tot Leraar van het Jaar. De jury noemt hem ‘een erg betrokken leraar’. Hij heeft goed contact met de leerlingen uit alle leerjaren en regelt opvang op maat, zowel voor leerlingen die dreigen uit te vallen als voor excellente leerlingen.

De Leraar van het Jaar in het speciaal onderwijs is Rijan van Geene van Visio Onderwijs in Breda. Volgens de jury is ze vrolijk en enthousiast en heeft een leuk gevoel voor humor. Ze is creatief in vinden van lesvormen en leerrendement bij kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

Sara Albone van het Groenhorst College in Barneveld is Leraar van het Jaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ze is volgens de jury als dierenarts en docent ‘een echte vakbeoefenaar’.

Een uitgebreider bericht staat op de website van de Leraar van het Jaar-verkiezing.

Nieuwbouw Lyceum Schravenlant is cradle-to-cradle

De Schiedamse wethouders Mario Stam (PvdA) van Onderwijs en Johan Grijzen (GroenLinks) van Milieu hebben vrijdagmiddag de nieuwbouw van het openbare Lyceum Schravenlant officieel geopend. Dat de milieuwethouder er ook bij was, hangt samen met het feit dat dit duurzame cradle-to-cradle-gebouw CO2-neutraal is. Het gebouw is al sinds het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik.

Op het dak van de openbare school voor havo en vwo staan 120 zonnepanelen. Dat komt neer op één zonnepaneel op elke vier leerlingen. In het nieuwe gebouw is geen verwarmingsketel: de temperatuur wordt op peil gehouden met warmte-koudeopslag diep in de grond. De school heeft klasse A voor luchtkwaliteit.

Om letterlijk het groene karakter van de school te benadrukken, is er in de centrale hal een wand met levend mos, dat genoeg heeft aan het vocht in de lucht.

De nieuwbouw van Lyceum Schravenlant is ontworpen door LIAG architecten en bouwadviseurs in Den Haag. Voor de uitvoering is samengewerkt met onder andere VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO in Den Bosch.

Het komende oktobernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt aandacht aan dit bijzondere schoolgebouw.

Eerste inspiratiekalender is voor school in Kampen

Het eerste exemplaar van de inspiratiekalender van VOS/ABB is vrijdagochtend officieel overhandigd aan directeur Albert Veerman van openbare basisschool Het Meerrijk in Kampen.

VOS/ABB heeft de inspiratiekalender voor het openbaar primair onderwijs ontwikkeld in samenwerking met uitgeverij Kwintessens. De kalender is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Leraren kunnen de kalender gebruiken om bijvoorbeeld de schooldag of het kringgesprek op een inspirerende wijze te beginnen.

De bureaukalender bevat 150 lesideeën voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Er staan geen data bij de dagen, zodat u de kalender meerdere jaren kunt gebruiken.

Bij de overhandiging van het eerste exemplaar in obs Het Meerrijk in Kampen waren alle leerlingen van de school aanwezig. Directeur Albert Veerman zei trots te zijn dat zijn school het eerste exemplaar heeft gekregen. Hij memoreerde bij de overhandiging aan een leerkracht die in augustus is overleden. De kalender kan onder andere inspiratie bieden voor rouwverwerking in de klas.

Bestuursvoorzitter Rudi Meulenbroek van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Onderwijs Kampen toonde zich verheugd over het feit dat de inspiratiekalender goed aansluit bij de aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.

Hans Teegelbeckers van VOS/ABB las uit de inspiratiekalender een verhaal voor over het joodse Loofhuttenfeest of Soekot, dat dit jaar wordt gevierd van 19 tot en met 25 september.

Bestellen
Als u als lid van VOS/ABB de inspiratiekalender bestelt, betaalt 15,50 euro per stuk. Niet-leden betalen 16,95 euro per stuk (alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten). Stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bestelling kalender’, het aantal kalenders dat u wilt, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop u de kalender(s) wilt ontvangen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Besturenraad belicht samenwerkingsscholen

In het ledenblad SBM van de Besturenraad staat een artikel over samenwerkingsscholen. Het gaat over de verschillende manieren waarop gestalte kan worden gegeven aan de samenwerking tussen openbaar en christelijk onderwijs.

In het artikel komen vier modellen aan bod, die zijn opgesteld door de ledencommissie Onderwijs en Zingeving van de Besturenraad.

 1. Het onderwijs wordt integraal aan alle leerlingen aangeboden. Het levensbeschouwelijk onderwijs heeft het karakter van algemeen menselijke vorming. De school is gericht op humaniteit (met religie als mogelijk onderdeel daarvan) en op respect voor verscheidenheid. De leerling is uniek. De leraren staan open voor levensbeschouwelijke diversiteit.
 2. De samenwerkingsschool is feitelijk een openbare school. Er is ruimte (facultatief) voor levensbeschouwelijke vorming vanuit de eigen identiteit. Leraren zijn terughoudend in het uiten van hun persoonlijke overtuiging.
 3. Als ontmoetingsschool profileert de school verschillen en laat de leerlingen kennismaken met een veelheid van levensbeschouwingen. De levensbeschouwelijke vorming kan gedeeltelijk in heterogene groepen gebeuren. Leraren met verschillende levensbeschouwelijke profielen kunnen uiting geven aan hun levensovertuiging.
 4. De christelijke school neemt ‘het openbare’ in zich op. Er is dan sprake van een open christelijke school, waarbij het christelijk karakter zo zal worden vormgeven dat iedereen zich erkend weet.

Bij het artikel worden drie voorbeelden van samenwerkingsscholen genoemd: basisschool Mandegoud in Kloosterburen (Groningen, valt onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Lauwers & Eems), praktijkschool De Diken in Sneek (werkt samen met de Praktijkschool Sneek van Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek) en basisschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland (Zeeland, valt onder het VOS/ABB-lid Archipel Scholen).