Vooral moeders vrijwilliger op school

Bijna vier op de tien moeders die vrijwilligerswerk verrichten, doen dat op de school van hun kind(eren), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt dat mensen die vanwege zorg voor gezin of huishouden in deeltijd werken, of om die reden helemaal niet werken, relatief vaak vrijwilligerswerk doen. Onder hen zijn veel moeders met ten minste één kind tussen 6 en 11 jaar. Van deze moeders is 38 procent vrijwilliger op school.

Vaders zijn ook relatief vaak vrijwilliger, maar dan vooral op de sportvereniging. Van de vaders met ten minste één kind tussen 6 en 17 jaar oud is 21 procent vrijwilliger bij een sportvereniging. Moeders zijn dat met 15 procent iets minder.

Lees meer…

Fotoproject vergroot betrokkenheid van ouders

Een Vlaamse school vergroot met een fotoproject de de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, zo laat het Vlaamse onderwijsplatform klasse.be zien. Een dergelijk project kan interessant zijn om de leerlingen van uw school en hun ouders in de schijnwerpers te zetten in de School!Week!

De entreehal van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent hangt vol met grote foto’s van leerlingen met hun gezin. Klasse.be citeert een ‘brugfiguur’, die tot taak heeft het contact tussen school en ouders te optimaliseren: ‘Dit fotoproject is het ideale excuus om aan te kloppen bij ouders en ze te leren kennen.’

Het fotoproject houdt in dat leerlingen thuis een foto maken die het talent van alle gezinsleden symboliseert. Met een professionele fotograaf selecteerde de school 30 gezinnen om de foto opnieuw te maken. Die foto’s hangen nu in de hal, met daarbij bordjes waarop de leerlingen zelf uitleg geven over de talenten binnen hun gezin.

Lees meer…

Een fotoproject kan een interessant idee zijn om de leerlingen van uw school en hun ouders in de schijnwerpers te zetten in de School!Week 2018, de landelijke week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van 19 tot en met 23 maart.

 

Ouderparticipatie kan ook te ver gaan

Directeur Inge Werneke van openbare basisschool De Singel in Schiedam is blij met ouderparticipatie, maar het is volgens haar niet goed voor een kind om de hele dag zijn moeder om zich heen te hebben. Dat meldt Trouw.

De Schiedamse directeur wordt door redacteur Maaike Bezemer van Trouw geciteerd in de rubriek De opvoedvraag, die in de editie van woensdag gaat over een ‘overijverige klassenmoeder’.

Volgens Werneke moet de school een grens stellen om te voorkomen dat ouders tot groep 8 blijven helpen ‘met de jas ophangen, of appels in de fruitbak doen’. Er zijn volgens haar ouders die ‘extreem verzorgend’ zijn.

Vaak dezelfde ouders

Het zijn volgens Werneke bovendien vaak dezelfde ouders die hun hulp aanbieden. ‘De valkuil is dan dat je hen als leerkracht de volgende keer ook gaat vragen. Dan is het tenminste snel geregeld.’

Toch moet een leerkracht zijn best doen om met iedereen een relatie op te bouwen, vindt ze. ‘Al komen ze maar een keer helpen bij het kerstdiner, dan zien ze hoe de kinderen met elkaar omgaan, hoe alles reilt en zeilt in de klas.’

Subsidie: betere doorstroom naar voortgezet onderwijs

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die met elkaar samenwerken, kunnen tot 1 oktober een aanvraag indienen voor subsidie voor doorstroomprogramma’s.

De subsidieregeling, die deel uitmaakt van het Actieplan Gelijke Kansen, is ervoor bedoeld om alle groep 8-leerlingen op een passend niveau in het voortgezet onderwijs te laten beginnen.

Doorstroomprogramma’s maken kans op subsidie als ze inzetten op ouderbetrokkenheid en op kennis en vaardigheden die de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen versoepelen. Er is nog een aantal andere randvoorwaarden.

Lees meer…

Ouders gezocht voor ‘De Staat van de Ouder’

Hoe kijken ouders tegen het onderwijs aan? Informatiepunt Ouders & Onderwijs zoekt ouders die hier antwoord op willen geven.

Ouders & Onderwijs brengt De Staat van de Ouder uit. Hierin staat hoe ouders tegen het onderwijs en de school van hun kind(eren) aankijken. Ouders kunnen een online enquête invullen en/of meedoen aan groepsgesprekken.

Lees meer…

Samen op data-expeditie in onderwijs

Mensen uit het onderwijs, maar ook ouders en leerlingen kunnen op 11 november in Utrecht met het ministerie van Onderwijs op data-expeditie. Dat houdt in dat ze met elkaar openbare gegevens, data, gaan verzamelen om onderwijsinformatie te vinden.

De bijeenkomst met de titel ‘Onderwijsdata onder de loep’, wordt gehouden op de openbare havo/vwo-school Unic aan de Van Bijnkershoeklaan 2. Er zijn data-experts aanwezig om de deelnemers te helpen bij het zoeken naar open data. De deelnemers bedenken zelf een onderwijsvraag die ze willen beantwoorden met behulp van de gegevens die publiek beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om cijfers over zittenblijven, examenresultaten of de vraag welke studies oud-scholieren zijn gaan volgen. Daarbij kunnen de deelnemers gebruikmaken van een data-expeditie-toolkit. De resultaten  plus hun ideeën voor bijvoorbeeld een app, presenteren ze nog diezelfde middag in groepjes voor een jury met onder anderenstaatssecretaris Dekker van OCW en Peter van Hulsen van Ouders& Onderwijs.

Het programma, dat is georganiseerd door het instituut Waag Society in opdracht van het ministerie van OCW, begint om 14.30 uur en duurt tot 19.30. Meer informatie en aanmelden

Hoe ervaren ouders schooladvies?

Ouders & onderwijs roept ouders op hun ervaringen met het schooladvies voor hun kinderen in groep 8 te delen.

Er is volgens Ouders & Onderwijs nog weinig bekend over hoe ouders en kinderen het schooladvies ervaren en hoe ze daar in het voortgezet onderwijs mee omgaan. Ouders kunnen hun ervaringen delen via een online Vertelpunt.

Lees meer…

Ouders waarderen het als docent op bezoek komt

Ruim een kwart van de ouders krijgt een docent thuis op bezoek, terwijl meer dan de helft van hen thuisbezoek door de school belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van de christelijke profielorganisatie Verus.

Thuisbezoek (Verus associeert het woord ‘huisbezoek’ te veel met controle) leidt volgens scholen die daar werk van maken tot meer begrip voor de leerling en een betere relatie tussen school en ouders.

Onzichtbare ouders

Thuisbezoek past bij de maatschappelijke opdracht van scholen, vindt Verus-voorzitter Wim Kuiper: ‘Niet alleen brengt het school en ouders dichter bij elkaar; ook onzichtbare ouders en zorgelijke thuissituaties komen zo in beeld. Dat is winst voor school én kind.’

Lees meer op www.thuisbezoek.nl.

‘Motivatie samenspel van leerling en leraar’

Motivatie (of een gebrek daaraan) is een samenspel van leerling en leraar, stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in jongerenkrant 7 Days.

De krant vroeg jongeren om zelf met ideeën te komen om het onderwijs te verbeteren. De beste twintig ideeën zijn door de krant aan Dekker overhandigd. ‘Dit zouden we vaker moeten doen’, zo citeert 7 Days de staatssecretaris.

Motivatie op school liet te wensen over….

Dekker concludeert op basis van de input dat scholieren zich blijkbaar niet genoeg uitgedaagd voelen. Hij herkent dat: ‘Ik was zelf een bèta-leerling en had geen zin om door moeilijke literatuur te akkeren. Maar toen we bij Engels een keer geen boek hoefden te lezen maar songteksten mochten analyseren, ging ik helemaal los op Pink Floyd.’

Het is volgens de staatssecretaris de truc voor leraren om niet alleen een goede les te maken, maar eentje die ook bij de belevingswereld van jongeren past. ‘Een gebrek aan motivatie ligt niet alleen aan jou. Het is uiteindelijk een samenspel van leerling en leraar’, aldus Dekker.

Lees meer…

IJsmuts op voor een boek van 1 euro

Op zaterdag 20 februari begint de actie Geef mij maar een boek. Kinderen die met een ijsmuts op of een knijpkat in de hand naar de boekhandel gaan, kunnen daar voor 1 euro het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw kopen. Er zijn 260.000 exemplaren beschikbaar.

Het is een actie van de landelijke boekhandels om een klassiek kinderboek onder de aandacht van kinderen te brengen. Scholen worden uitgenodigd om samen met de boekhandels een activiteit rond het boek op te zetten. Zo zijn er scholen in Hoofddorp waar de leerlingen ieder een pagina uit Oorlogswinter gaan voorlezen – met een ijsmuts op. In Badhoevedorp is afgesproken dat de boekhandel naar alle scholen gaat om de achtstegroepers allemaal van een exemplaar te voorzien.

Gratis lesideeën
Op de website www.geefmijmaareenboek.nl kunnen leerkrachten bovendien gratis lesmateriaal downloaden. Daarin staan ideeën om met de klas activiteiten te organiseren rond het boek Oorlogswinter.

Oorlogswinter, gepubliceerd in 1972,  is met recht een klassieker. In 40 jaar zijn er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Het boek kreeg ook verschillende prijzen, waaronder een Gouden Griffel in 1973. In 2008 is het verhaal verfilmd door Martin Koolhoven. Die film trok meer dan een miljoen bezoekers in Nederland en België.
Het spannende verhaal gaat over de belevenissen van een jongen uit Zwolle in de laatste oorlogswinter, 1944/1945. Hij wordt gevraagd een brief te bezorgen als een verzetsactie mis mocht gaan. De actie gaat inderdaad mis en dan moet Michiel op zichzelf vertrouwen.

De Stichting Geef mij maar een Boek! wil de actie voortaan elk jaar herhalen met een ander klassiek jeugdboek.

VOS/ABB werkt weer mee aan WMS-congres

De beleidsmedewerkers Janine Eshuis en Simone Baalhuis van VOS/ABB werken mee aan het negende landelijke WMS-congres over ambitie en versterking van medezeggenschap in het onderwijs.

Janine Eshuis zal een lezing en een workshop geven over de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. De informatie die u tijdens de lezing en/of de workshop krijgt, kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met nieuw initiatieven.

Simone Baalhuis zal een lezing geven over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). Zij zal aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden ingaan op een integrale benadering van medezeggenschap.

Download het workshopschema en het  volledige programma van het WMS-congres.

Wanneer en waar?
Het negende landelijke WMS-congres is op woensdag 11 november in congrescentrum De Reehorst in Ede. Deelname kost 85 euro per persoon. U kunt zich online inschrijven.

Balans Award naar basisschool Aventurijn in Den Bosch

Basisschool Aventurijn in Den Bosch heeft de Balans Award 2014 gekregen. Deze prijs gaat elk jaar naar een school die goed samenwerkt met ouders.

De Aventurijn valt onder het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur SIGNUM. De school werd voor de Balans Award genomineerd door de moeder van een leerling die het syndroom van Asperger heeft. In Trouw vertellen de moeder en directeur Hanny Rijkers hoe zij een succes maakten van de schooltijd van deze leerling.

De moeder zegt dat ze er heel blij mee was dat de school na de diagnose van haar dochter direct hulp aanbood. Directeur Rijkers: ‘Een school heeft de wijsheid niet in pacht over wat het beste is voor een kind. Je moet het samen met de ouders en het kind doen. Wat gaat er niet goed? Daar konden wij dan op inspelen.’

De directeur wijst in Trouw wel op de beperkingen van de school: ‘Leraren hebben dertig leerlingen in de klas, en die hebben ook aandacht nodig.’ Wat hielp bij de begeleiding, was dat haar moeder er altijd voor haar was. Wat dat betreft voorziet Rijkers in het kader van passend onderwijs problemen. ‘We hebben de ouders, die al zo veel werken, ook op school steeds meer nodig.’

De Aventurijn heeft de sterke kanten van het meisje opgezocht en zo haar zelfvertrouwen versterkt. Ze zit nu in het tweede jaar van het gymnasium. ‘Laatst hadden we een ouderavond. Ik dacht nog: zal ik weer even met de mentor overleggen. Maar voor het eerst had ik zoiets van: laat maar, het komt wel goed’, aldus de moeder.

De Balans Award is vrijdag aan basisschool Aventurijn uitgereikt tijdens het Kennissymposium Balans in Utrecht.

‘Meeste ouders zeer tevreden over juf of meester’

Meer dan tweederde van de ouders is over het algemeen zeer tevreden over de juf of meester van hun kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van het online leerplatform Squla.

Leerkrachten zijn volgens ouders goed in het overbrengen van de lesstof en het aanbieden van lessen op verschillende niveaus. Meer dan de helft van de ouders weet echter niet goed wat de leerkrachten hun kinderen precies moeten leren en hoe zij als ouders hen daarbij kunnen ondersteunen.

Toch vinden ouders het zowel hun eigen verantwoordelijkheid als die van de leerkracht om bekend te raken met de kerndoelen. Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt door ouders en leerkrachten als noodzakelijk gezien voor de educatieve ontwikkeling van het kind.

Aan het onderzoek werkten 1000 ouders en 450 leerkrachten mee.

Het commerciële Squla maakt met ondersteuning van het Cito betaalde trainingsprogramma’s voor basisschoolleerlingen. Het bedrijf is deels in handen van RTL Ventures, de investeringsmaatschappij van RTL Nederland waar RTL Nieuws deel van uitmaakt. RTL Nieuws publiceert geregeld over de citoscores per basisschool.

Startbijeenkomst Landelijke Ouderraad

De nieuwe Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart in Utrecht haar eerst bijeenkomst.

De Landelijke Ouderraad, die op 1 januari jongstleden van start is gegaan, is een uitvloeisel van de bezuiniging van het kabinet op de landelijke ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigden vorig jaar aan de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig stop te willen zetten. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

De bezuiniging trof onder andere de VOO, maar die is op eigen kracht verder gegaan. Het is dus niet zo dat nu de Landelijke Ouderraad van start gaat, de VOO is opgeheven.

VOS/ABB blijft ook in de nieuwe situatie nauw met de VOO samenwerken om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen. Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.

De startbijeenkomst van de Landelijke Ouderorganisatie is op 29 maart in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen.

Lees meer…

Nog steeds gapend gat tussen scholen en ouders

Schoolleiders en leraren vinden samenwerking met ouders belangrijk, zolang die zich maar niet bemoeien met de inhoud en de aanpak van het onderwijs. Dat is een van de conclusies van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP meldt ook dat schoolleiders en leraren kritisch zijn over de inzet van ouders. Sommigen doen te weinig, anderen te veel of de verkeerde dingen. Vooral in het basisonderwijs zien scholen de participatie van ouders afnemen. Laagopgeleide en migrantenouders blijven moeilijk te bereiken.

Als ouders kiezen voor een school, zo vinden schoolleiders en leraren, dan hebben zij zich te houden aan de regels die daar gelden en moeten ze die steunen. Als het gaat om het gezag van het personeel, blijkt dat in het basisonderwijs slechts 62 procent en in het voortgezet onderwijs maar 54 procent van de ouders de school steunt als hun kind wordt bestraft.

Download het rapport Samen scholen

Dekker steunt nieuwe ouderorganisatie met 1 miljoen

Staatssecretaris Sander Dekker trekt 1 miljoen euro per jaar uit voor één efficiënte ouderorganisatie in het onderwijs. Daarmee komt hij tegemoet aan een door zijn eigen VVD-fractie gesteunde motie van de PvdA in de Tweede Kamer.

De rijkssubsidie voor de Vereniging Openbaar Onderwijs en de overige denominatief georganiseerde ouderorganisaties wordt per 1 januari 2014 volledig stopgezet. Dit is onderdeel van de subsidietaakstelling voor onderwijs en onderzoek van Dekker en PvdA-onderwijsminister Jet Bussemaker.

De Vereniging Openbaar Onderwijs, de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (Lobo) en de Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs (NKO) overhandigden de Tweede Kamer naar aanleiding van de subsidiestop een petitie. De protestants-christelijke ouderorganisatie OUDERS & COO deed overigens niet aan deze petitie mee.

In de mede door VOS/ABB gesteunde petitie staat dat VOO, Lobo en NKO één efficiënte organisatie willen vormen, zodat ouders in het onderwijs een sterke vertegenwoordiging behouden.

Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over versterking van educatief partnerschap tussen ouders en scholen dat hij de nog te vormen nieuwe ouderorganisatie met 1 miljoen euro per jaar structureel wil ondersteunen, zoals in de PvdA-motie was voorgesteld.

Educatief partnerschap: ondersteuning door VOS/ABB!
In de brief staat ook dat het kabinet inzet op extra aandacht voor educatief partnerschap. VOS/ABB kan schoolbesturen daarbij ondersteunen. Voor meer informatie over het aanbod van VOS/ABB neemt u contact op met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.