CBS: scholen zien vermogenspositie verslechteren

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

In 2008 hebben onderwijsinstellingen als geheel meer geld ontvangen dan besteed, blijkt uit cijfers van het CBS. Het totale resultaat was 260 miljoen euro. Dat is bijna een halvering ten opzichte van 2007. In het primair onderwijs was de daling het grootst.

Aan het einde van 2008 hielden de scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 60 miljoen euro over. In 2007 was dat nog 185 miljoen euro. Zonder hoge inkomsten uit rente zou het resultaat in 2008 negatief zijn.

De oorzaak van de daling zit in de gestegen loonkosten. Daarbij komt dat inhuur van extern personeel bij de basisscholen steeds vaker voorkomt. De kosten hiervan zijn meestal hoger dan van het vaste personeel, meldt het CBS.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CBS.