CDA: ‘Artikel 23 moderniseren’

CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk wil artikel 23 van de Grondwet aanpassen. In dat artikel is de vrijheid van onderwijs geregeld: iedereen mag in Nederland onder bepaalde voorwaarden een school oprichten. Van Dijk wil daar nu via een initiatiefwet kwaliteitseisen aan toevoegen. Lees verder

Hij vindt dat een nieuwe school moet voldoen aan de volgende eisen: er moet een deugdelijk bestuur zijn, een goed onderwijsplan en gekwalificeerde docenten. Het lijkt er vooralsnog op dat de CDAer steun krijgt van de PvdA en SP.

Van Dijk komt met zijn plan nadat gebleken is dat veel islamitische en Iederwijs-scholen door de Onderwijsinspectie als zwak of zeer zwak worden bestempeld. Met de nieuwe eisen wil hij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Het is opmerkelijk dat juist een CDA-lid komt met een voorstel tot aanpassing van artikel 23 van de Grondwet. Van oudsher zijn het de christelijke partijen die zeer hechten aan de vrijheid van onderwijs. Van Dijk benadrukt dan ook dat zijn plan niet in strijd is met artikel 23. Hij wil het grondwetsartikel alleen moderniseren om te voorkomen dat er zwakke scholen ontstaan waar kinderen achterstanden oplopen.

Vorige week nog heeft de islamitische besturenbond ISBO op Radio 1 verklaard dat veel Islamitische scholen in de problemen komen omdat hun bestuurders niet capabel zijn. Zij hebben te weinig opleiding genoten. De ISBO wil daarom voorlopig geen nieuwe islamitische scholen stichten, maar eerst de bestaande islamitische schoolbesturen op orde brengen.

Het ministerie van OCW maakte onlangs bekend dat 86 procent van de islamitische scholen het overheidsgeld verkeerd heeft besteed. Er wordt daarom bij hen in totaal 2,5 miljoen euro teruggevorderd.