CDA paait onderwijskiezers met vakbondsman Rog

Het CDA heeft demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW geen plaats meer gegeven op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nieuw op de lijst is Michel Rog, die nu nog voorzitter van CNV Onderwijs is. Het lijkt er sterk op dat de gedecimeerde christendemocraten met deze move in het electoraal gevlij willen komen bij de kiezers die in het onderwijs werken. Lees verder

Een peiling die Maurice de Hond in december 2010 uitvoerde, wees uit dat Marja van Bijsterveldt werd gezien als een van de minst populaire ministers. Alleen de niet altijd even handig opererende minister Hans Hillen van Defensie en de afstandelijke en formele Uri Rosenthal scoorden nog lager.

In de loop van de kabinetsperiode kreeg Van Bijsterveldt veel kritiek over zich heen. Dat had vooral te maken met de geplande bezuiniging op passend onderwijs, die door heel veel mensen als ronduit asociaal werd gezien. Na de val van het kabinet maakte Van Bijsterveldt bekend dat de bezuiniging niet doorging.

Ook andere plannen en maatregelen van de CDA-minister konden op kritiek van het onderwijs rekenen, zoals haar starre houding in het debat over de minimale onderwijstijd en haar beperkte visie op het gebied van onderwijskwaliteit. Het structureel ontkennen van het probleem van de segregatie in het onderwijs, leidde tot verbazing en teleurstelling, niet alleen in het onderwijs maar vooral ook onder ouders.

Nu voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs op nummer 6 van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat en Van Bijsterveldt daarop ontbreekt, lijkt het er sterk op dat de in de peilingen gedecimeerde christendemocraten de weggelopen onderwijskiezers weer voor zich willen winnen.

CNV Onderwijs heeft zich als vakorganisatie altijd kritisch opgesteld tegenover minister Van Bijsterveldt, hoewel het verzet van de christelijke bond altijd minder uitgesproken was dan dat van de Algemene Onderwijsbond (AOb).  Overigens betekent het ontbreken van Van Bijsterveldt op de CDA-kandidatenlijst niet dat zij in de volgende kabinetsperiode geen minister meer kan worden.