CDA viert feest: maatschappelijke stage in WVO

De maatschappelijke stage wordt verankerd in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit voornemen van het kabinet. Alleen GroenLinks, D66 en de SGP hebben bedenkingen. Lees verder

Vooral het CDA, de partij van minister Marja van Bijsterveldt van OCW, is blij. CDA-Kamerlid Jack Biskop vindt het reden voor een feestje: ‘Na jaren knokken, heeft het CDA het voor elkaar gekregen.’ 

Ton Elias van coalitiepartner VVD is minder enthousiast: ‘Het vloeit nu eenmaal voort uit het regeerakkoord.’ Harm Beertema van gedoogpartner is wel enthousiast: ‘Je wordt er beter van als je iets voor een ander doet’, aldus de PVV’er. 

De echt kritische geluiden komen van D66, GroenLinks en de SGP. D66-Kamerlid Boris van der Ham vraagt zich of je vrijwilligerswerk kunt verplichten. Ook zijn SGP-collega Elmert Dijkgraaf heeft moeite met het verplichte karakter. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver spreekt van ‘een toonbeeld van betutteling’. 

Voor de maatschappelijke stage moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs 30 uur vrijwilligerswerk doen. De gedachte is dat leerlingen hierdoor vertrouwd raken met de maatschappelijke waarden en normen.