CFI en IBG worden samengevoegd

In 2010 moet er één uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs zijn. Het is de bedoeling van het ministerie van OCW dat de Centrale Financiële Instellingen (CFI) in Zoetermeer en de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen worden samengevoegd. Dat meldt minister Ronald Plasterk aan de Tweede Kamer. Lees verder

Met de samenvoeging van CFI en IBG moet er volgens het ministerie van OCW een organisatie ontstaan die slagvaardiger en doelmatiger kan werken. ‘IBG en CFI hebben de afgelopen jaren veel inspanningen verricht om de dienstverlening aan instellingen en burgers te verbeteren. Het is nu mogelijk een volgende stap daarin te zetten door het opzetten van één front-office, het ontwikkelen en ontsluiten van gezamenlijke bronadministraties en ICT-applicaties te delen’, aldus Plasterk.

Het personeel van CFI en van IBG is over het besluit geïnformeerd. De brief van de minister aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen