CFI helpt scholen met twee websites

Sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs zijn scholen verplicht te zorgen voor transparantie en openbaarheid over beleid en financiën. CFI ondersteunt bestuur, management en (G)MR daarbij met twee handige websites. Lees verder

Het gaat om de websites www.cfi.nl en www.onderwijsincijfers.nl.  Op de eerste is alle financiële informatie over een school en het bevoegd gezag te vinden; op de tweede wordt informatie over leerlingen en personeel samengebracht.

Deze ondersteuning door CFI ontslaat het bestuur niet van de verplichting tijdig alle informatie beschikbaar te stellen die belanghebbenden nodig hebben om hun functie goed uit te kunnen voeren, maar ze maken het wel voor iedereen mogelijk de informatie die het Rijk verstrekt op elk gewenst moment op te roepen.

In de rechterkolom van dit bericht staat een uitgebreid artikel over de twee sites inclusief veel voorbeelden hoe een en ander gevonden kan worden.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl