CGB vindt dat openbare school vrouwen discrimineert

De openbare scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg discrimineert een docente door haar voor hetzelfde werk minder te betalen dan mannelijke collega’s. Dat oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Lees verder

De zaak waar de CGB over heeft geoordeeld, gaat over een docente Frans in schaal LB. Twee mannelijke collega’s die op hetzelfde niveau werken, zitten in schaal LD. 

De CGB wijst erop dat werkgevers verplicht zijn werknemers met hetzelfde functieniveau gelijk te belonen, ongeacht of zij man of vrouw zijn. De school heeft volgens de commissie niet kunnen aantonen dat dezelfde beloningsmaatstaven zijn toegepast. Het verschil in salaris is daardoor niet te rechtvaardigen, aldus de CGB.

In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) zegt rector Hendrik-Jan van Arenthals dat de school niet schuldig is aan discriminatie van vrouwen, maar hij zegt ook dat de school meer kan letten op bevorderingen van vrouwelijke docenten.

Klik hier voor het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling.

Klik hier voor het bericht in de PZC.