Check hoe u ervoor staat met de functiemix

Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is de Functiemixtool voor het basisonderwijs beschikbaar.

Dit instrument is ontworpen door het ministerie van OCW, de PO-Raad en de onderwijsvakbonden. Het helpt schoolbestuurders, managers en leraren inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix.

Ook geeft de functiemixtool tips over vervolgstappen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl