Checklist administratieve organisatie

Er valt geen blauwdruk te geven hoe een administratieve organisatie exact moet worden opgezet. Wel zijn er bepaalde minimale eisen te stellen, waaraan moet worden voldaan om te
kunnen komen tot (succesvolle) invoering van lumpsumfinanciering. Daar is een checklist voor ontwikkeld. Lees verder

De checklist beschrijft het minimale niveau voor invoering van lumpsumfinanciering.Boven het minimale niveau zijn andere zaken en activiteiten te noemen. Bij het toenemen van het aantal zaken en activiteiten zal de kans op succesvolle invoering stijgen, althans voor zover dat herleidbaar is tot de administratieve organisatie.

De checklist staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen