Checklist: beëindiging samenwerkingsverband

Leden van VOS/ABB kunnen in het kader van de invoering van passend onderwijs een checklist downloaden met aandachtspunten voor de beëindiging van de huidige samenwerkingsverbanden. Lees verder

De checklist is bedoeld voor samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. De lijst bevat aandachtspunten op bestuurlijk-juridisch, personeel en financieel terrein.

De volgende experts van VOS/ABB hebben de checklist samengesteld: Klaas te Bos (bestuurlijk-juridisch), Silvia schouten (personeel) en Bé Keizer (financieel).

U kunt de checklist downloaden als u via Mijn VOS/ABB bent ingelogd. U hebt daarvoor eigen codes. Als u die niet (meer) weet, kunt u ze opvragen bij Karin Peters van het secretariaat van VOS/ABB: kpeters@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvan u bent en uw telefoonnummer.

Wij vertrouwen erop dat u als lid of abonnee van VOS/ABB uw inlogcodes en de checklist voor samenwerkingsverbanden niet aan derden ter beschikking stelt. Het gaat hier nadrukkelijk om gratis ledenservice!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl