Checklist: ontbinding samenwerkingsverbanden

U kunt als lid van VOS/ABB uit de rechterkolom een checklist downloaden met aandachtspunten voor de beëindiging van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs. De checklist bevat aandachtspunten op bestuurlijk-juridisch, personeel en financieel terrein. Lees verder

De checklist is bestemd voor samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Omdat u als lid of abonnee betaalt voor onze serviceverlening, vertrouwen wij erop dat u de informatie niet deelt met derden.

Bijlagen