Christelijke oppositie vreest einde duale bestel

CDA, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer zijn bang dat de alternatieve bekostiging van kleine scholen in krimpgebieden het einde van het duale onderwijsbestel inluidt. Dat bleek donderdag tijdens een algemeen overleg over de krimpvisie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De Kamerleden Michel Rog van het CDA, Joël Voordewind van de ChristenUnie en Roelof Bisschop van de SGP zien niets in het voornemen van Dekker om de kleinescholentoeslag om te vormen tot een financiële prikkel tot samenwerking.

Staatssecretaris Dekker herhaalde dat hij een einde wil maken aan de ‘boete’ op samenwerking. Nu is het nog zo dat samenwerking tussen kleine scholen financieel niet aantrekkelijk is, omdat de betreffende schooltjes dan geen recht meer hebben op de kleinescholentoeslag. Door de toeslag om te zetten in een prikkel tot samenwerking, wordt dat wel lonend. Dekker benadrukte dat hij kwalitatief onderwijs in een samenwerkingsschool verkiest boven handhaving van denominatieve diversiteit in verschillende kleine scholen.

Ramp en bom
Bisschop van de SGP noemde de alternatieve bekostiging, zoals Dekker die in zijn krimpvisie uiteen heeft gezet en tijdens het overleg nog eens toelichtte, ‘een ramp voor het onderwijs’. Joël Voordewind van de ChristenUnie twitterde tijdens het overleg de woorden ‘bom onder fundament van ons bestel openbaar en bijzonder onderwijs’.

Michel Rog van het CDA is bang dat kleine scholen hun compensatie van relatief hoge vaste lasten kwijtraken. Het komt erop neer dat hij bang is dat het voortbestaan van schooltjes van de ‘kleine richtingen’, zoals kleine reformatorische scholen op het platteland, in gevaar komt. Dekker reageerde door te stellen dat een bonus op klein blijven erop neerkomt dat schooltjes zichzelf in de voet schieten, omdat ze sneller dan menigeen denkt zullen omvallen.

Sámen naar school
De staatssecretaris haalde uit naar schoolbesturen die hun denominatieve karakter belangrijker vinden dan kwalitatief onderwijs. Het gaat volgens hem uiteindelijk om het belang van het kind. Hij vertelde dat het hem tijdens werkbezoeken is opgevallen dat kinderen graag sámen naar school gaan en er helemaal geen moeite mee hebben om met leeftijdgenoten met een andere achtergrond in de klas te zitten.

Hij benadrukte dat de gemeente, in casu de wethouder van Onderwijs, een belangrijk rol kan spelen om schoolbesturen over te halen tot samenwerking. Als dat om welke reden dan ook niet lukt, zou de wethouder ‘met de vuist op tafel moeten slaan’.

Over schaduw heen
VOS/ABB ziet de noodzaak tot samenwerking in krimpgebieden. Het is inderdaad van belang dat er ook voor kinderen in deze regio’s kwaliteitsonderwijs in de nabijheid beschikbaar blijft. Het is een logische stap om met positieve samenwerking over de eigen denominatieve schaduw heen te stappen in het belang van het kind.

Dit past in het concept ‘school’, dat boven de denominaties uitstijgt. Kinderen gaan dan samen naar een school, die op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid (ook) aandacht besteedt aan levensbeschouwing, godsdienst, burgerschap en normen en waarden. In feite zijn de uitgangspunten van ‘school’ al samengevat in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Kindcentra
Tijdens het overleg kwam ook de achtergestelde bestuurlijke positie van het openbaar onderwijs aan bod. Het is nu nog zo dat het voor een openbaar schoolbestuur niet mogelijk is om een integraal kindcentrum in stand te houden. Als het aan de staatssecretaris ligt, kan dat in de toekomst wel. Dit zal de samenwerking in krimpgebieden kunnen bevorderen. Dekker  wil de experimenteerruimte voor samenwerking in kindcentra verruimen en wil graag met voorlopers op dit gebied om de tafel.

Het idee voor een zogenoemde laatstescholentoeslag, dat door vertegenwoordigers van diverse partijen werd geopperd, wordt door Dekker niet omarmd. De laatstescholentoeslag zou beschikbaar moeten komen voor – het woord zegt het al – de laatste school die in een dorp overblijft. Zo’n toeslag kan er volgens Dekker toe leiden dat de volgens hem broodnodige regionale samenwerking niet van de grond komt.

Staatssecretaris Dekker komt in het najaar met een verdere uitwerking van zijn krimpvisie.

Wat vindt u van samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in krimpgebieden?