ChristenUnie wil 1,3 miljard extra voor onderwijs

De ChristenUnie wil 1,3 miljard extra investeren in het onderwijs. Dat geld moet vooral worden besteed aan een betere aansluiting tussen beroepsopleidingen en het bedrijfsleven. De ChristenUnie wil in totaal 16 miljard bezuinigen, zo staat in het conceptverkiezingsprogramma van deze partij. Daarin staat ook dat het bijzonder onderwijs zijn specifieke positie moet behouden en de vrijheid van onderwijs overeind moet blijven. Lees verder

De partij van demissionair vice-premier en minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin, die na het vertrek van de PvdA uit het kabinet als waarnemend minister van OCW de taken van Ronald Plasterk en Sharon Dijksma heeft overgenomen, vindt dat het onderwijs meer vrijheid moet krijgen. Onderwijs moet ook worden gezien als een investering en niet als een kostenpost.

Door God gegeven talenten
De ChristenUnie (CU) benadrukt expliciet dat het bijzonder onderwijs ruim baan moet krijgen. Op die manier kan volgens deze partij ieder mens tot zijn recht komen en de ‘door God gegeven talenten’ worden benut.

De overheid moet zich minder met het onderwijs gaan bemoeien. Schoolbesturen en leerkrachten moeten meer zeggenschap krijgen. Ook de positie van ouders moet worden versterkt, waarbij ouders het recht moeten behouden om op levensbeschouwelijke gronden te kiezen voor ‘het onderwijs dat bij hen past’. De overheid moet volgens de CU de vrijheid van onderwijs blijven garanderen.

De CU vindt dat islamitische scholen samenwerkingsverbanden met andere scholen moeten aangaan als blijkt dat de onderwijskwaliteit onvoldoende is.

Jeugd en Gezin
Verder staat in het programma dat er ook in de volgende kabinetsperiode een minister voor Jeugd en Gezin moet zijn. De ChristenUnie besteedt een apart hoofdstuk in het conceptverkiezingsprogramma aan passend onderwijs. Voor kinderen die niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, moet er speciaal onderwijs blijven bestaan.

Andere punten uit het CU-programma:

* Meer lesuren bewegingsonderwijs;
* Meer lesuren voor rekenonderwijs;
* Meer transparantie (governance);
* Meer mannen in het onderwijs.

Klik hier voor het bericht op de website van de ChristenUnie, waar u kunt doorklikken naar het conceptverkiezingsprogramma.