Cijfers staan altijd in context

Het geheel is meer dan de som der delen. Dat geldt ook voor excellent onderwijs, dat een optelsom is van leerprestaties en vele sociaal-maatschappelijke, pedagogisch-didactische en overige factoren. Dit plaatst de recente onderzoeksresultaten van onderwijssocioloog Jaap Dronkers in een relativerend daglicht. Hij concludeert aan de hand van statistiek dat het mengen van leerlingen slecht zou zijn voor de leerprestaties. Maar niet alles wat de school doet is in keiharde cijfers te vangen. Wat is uw reactie op de conclusie van Dronkers? Lees verder

Bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Maastricht University zei Dronkers dat het niet goed is voor de leerprestaties als er veel leerlingen met verschillende etnische achtergronden bij elkaar op school zitten. Hij analyseerde internationaal cijfermateriaal van de OESO, overigens zonder dat daar Nederlandse data bij zaten. Daaruit bleek dat de leerprestaties op gemengde scholen over het algemeen zouden tegenvallen, omdat leraren te veel moeite zouden moeten doen om de onderlinge verschillen tussen de diverse leerlingen te overbruggen. Van echt leren zou dus nog maar weinig terechtkomen, beweert hij.

Zoals bekend is Dronkers een man die vertrouwt op cijfers. Hij werkte met dagblad Trouw samen bij het publiceren van de jaarlijkse kwaliteitslijstjes. Inderdaad: meten is weten. Maar daarbij wordt wel eens vergeten dat cijfers niet zonder context kunnen. Kale productiemeting zegt namelijk niets over de kwaliteit van het bedrijf. Gelukkig weet Trouw dat en gaan de kwaliteitslijstjes tegenwoordig gepaard met verhelderende toelichtingen. Ook reacties op het recente onderzoek van Dronkers laten zien dat een goed begrip van de cijfers pas mogelijk is in een heldere context.

Zo merkt onderzoeker Geert Driessen van bureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen op dat Dronkers ten onrechte veronderstelt dat in niet-gemengde scholen sprake zou zijn van een grote homogeniteit. ‘Niet alle Turken lijken op elkaar, evenmin als de Marokkanen of de autochtonen’, aldus Driessen in de Volkskrant. Onderzoeker Sjoerd Karsten van de Universiteit van Amsterdam merkt in diezelfde krant op dat etnische verschillen niet moeten worden overdreven.

Wat is uw reactie op het onderzoeksresultaat van Jaap Dronkers? Moeten we stoppen met het mengen van leerlingenpopulaties? Of vindt u juist dat we daarmee door moeten gaan, omdat dit past bij de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs? U kunt hieronder uw reactie geven.

In de rechterkolom kunt u meer lezen over het onderzoek van Dronkers. Als u het nieuwsbericht in de rechterkolom aanklikt, kunt u in eveneens de rechterkolom van dat bericht de inaugurele rede van Dronkers lezen.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB