Cito-light, is dat een goed idee?

Beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB heeft maandag de expertbijeenkomst bijgewoond over de plannen om de Cito-toets te splitsen in twee niveaus. Wat zijn de argumenten voor en tegen? Lees verder

De bijeenkomst in Utrecht was georganiseerd door Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. Aanleiding was het plan om naast de ‘gewone’ Cito-toets, een eenvoudige variant aan te bieden voor leerlingen in groep 8 van wie al min of meer duidelijk is dat ze naar het vmbo gaan.

Gelijke kansen
Voorzitter Zeki Arslan van Forum zei dat de splitsing van de Cito-toets in twee niveaus niet mag leiden tot een verlaging van het ambitieniveau van leerlingen, ouders en leraren. Hij vroeg zich ook af of met het plan wel een probleem wordt opgelost. Arslan benadrukte dat Forum voorstander blijft van gelijke kansen voor alle kinderen.

De Maastrichtse hoogleraar Onderwijsonderzoek Jaap Dronkers vreest dat invoering van de eenvoudige naast de ‘gewone’ Cito-toets de segregatie in het onderwijs bevordert en etnische stereotypen benadrukt. Hij is ook bang dat de resultaten van het Nederlandse onderwijs omlaag gaan, omdat juist bij een gestandaardiseerde centrale eindtoets leerlingen die minder goed presteren zich optrekken aan degenen die het wel goed doen. 

Meten met twee maten
Jan Terwel, hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, verwacht dat de voorgestelde splitsing leidt tot een diepere kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Hij zei ook dat het oneerlijk is om met twee maten te meten, wat volgens hem gebeurt als er twee verschillende Cito-toetsen komen.

Jacqueline Visser, marktgroepmanager basisonderwijs van het Cito, liet zien dat er al speciale eindtoetsen bestaan, bijvoorbeeld voor leerlingen die blind of slechtziend zijn. Zij benadrukte dat een splitsing van de Cito-toets goed is, omdat alle leerlingen dan kunnen laten zien wat ze kunnen (en niet wat ze niet kunnen).

Een uitgebreid verslag van de expertbijeenkomst met daarbij de presentaties van de verschillende sprekers komen op de website van Forum.

Informatie: Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl