Cito-standpunt Dekker haaks op dat van VVD

Basisscholen mogen niet letterlijk worden afgerekend op hun cito-score. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat de financiering van de basisscholen daarvan nooit en te nimmer afhankelijk mag worden. Daarmee gaat de VVD’er in tegen de wens van zijn eigen partij.

De Besturenraad merkt op dat in de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s het volgende stond: ‘In de institutionele sfeer wil de VVD prestatiebekostiging in het primair onderwijs invoeren, waarbij de bekostiging van scholen afhankelijk wordt gemaakt van Citoscores.’ Het CPB baseerde zich voor die uitspraak op wat er in het VVD-verkiezingsprogramma stond.

Dekker zei dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over de eindtoets in het basisonderwijs echter dat er ‘in het verleden en (…) in de toekomst geen basisschool (is) die ook maar 1 euro meer of minder krijgt op basis van de eindtoetsresultaten’. Hiermee gaat hij dus lijnrecht in tegen wat zijn partij wil.

VOS/ABB is blij met de uitspraak van Dekker, maar vraagt zich af hoe de VVD-fractie in de Tweede Kamer dit kan rijmen met wat er vorig jaar voor de parlementsverkiezingen nog door de liberalen werd gepredikt.