Cito-toets in 2013 nog gewoon in februari

De Cito-toets wordt volgend jaar nog gewoon in februari afgenomen. Dat hebben het ministerie van OCW en het Cito met elkaar afgesproken. Lees verder

Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer in behandeling wordt genomen. Dat zal in elk geval pas gebeuren na de Tweede Kamerverkiezingen in september, wanneer de politieke verhoudingen anders zullen zijn dan nu. Gezien het feit dat een aantal partijen al heeft laten weten dat er in het basisonderwijs geen centrale eindtoets moet komen, is het nog maar de vraag of het voorstel zoals het er nu ligt, het zal redden.

In het wetsvoorstel staat onder meer dat het afnememoment van de Cito-toets later in het schooljaar moet komen te liggen. Daarmee zou de onderwijstijd in groep 8 beter kunnen worden benut, wat bevorderend zou kunnen zijn voor de kwaliteit van het laatste jaar van het basisonderwijs en de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De Cito-toets wordt komend schooljaar afgenomen op 5, 6 en 7 februari 2013.