Cito-toets ‘light’ voor toekomstige vmbo’ers

Toetsinstituut Cito komt in 2013 met twee versies van de eindtoets basisonderwijs. Naast de ‘gewone’ Citotoets komt er één waarin de opgaven gemiddeld iets makkelijker zijn. Lees verder

De minder moeilijke Cito-toets is bedoeld voor groep 8-leerlingen van wie de basisschoolleerkracht vermoedt dat ze naar het basis- of kaderberoepsgerichte vmbo gaan.

De toetsen zijn niet helemaal verschillend: een kwart van de opgaven komt in beide varianten. Leerlingen die de 'gemakkelijke' toets maken, kunnen ook een advies voor vmbo-t of havo krijgen, als blijkt dat ze veel opgaven goed hebben beantwoord. 

Het Cito verwacht dat 75 procent van de leerlingen in groep 8 de 'gewone' toets maken en 25 procent de minder moeilijke variant.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het Cito.