Cito voelt zich danig in de kuif gepikt door Didactief

Toetsinstituut Cito reageert verbolgen op berichtgeving door onderwijsmagazine Didactief. In het blad zelf en op de website van Didactief staat dat het Cito en het ministerie van OCW twee handen op één buik zijn, ook wat betreft de commerciële poot van het toetsinstituut. Het Cito noemt de berichtgeving tendentieus en stelt dat Didactief beweringen als feiten presenteert, terwijl het om pertinente onjuistheden zou gaan.

Onder het kopje ‘Lucratieve uurtarieven’ staat in Didactief het volgende: ‘OCW houdt Cito in een innige omhelzing. Cito laat zich dat graag aanleunen, en geef ze eens ongelijk. Zaken zijn immers zaken.’ Vervolgens beweert Didactief dat het Cito vrijelijke informatie kan doorsluizen naar Cito BV, de commerciële tak van het instituut. Met die commerciële poot zou het Cito zich bewust in buitenlandse belastingparadijzen hebben gevestigd, zoals op de Bahama’s.

Verder meldt het blad dat het kantoor van de publieke én commerciële tak van Cito in Arnhem met overheidsgeld is betaald. Daar zou 26 miljoen euro belastinggeld mee zijn gemoeid. Didactief zegt zich te baseren op informatie die is verkregen door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur te doen.

Het Cito stelt in een reactie op zijn website dat Didactief beweringen doet ‘die als feiten worden weergegeven maar pertinent onjuist zijn’. Het Cito meldt ‘zich ernstig in haar eer en goede naam aangetast’ te voelen. Het is nog niet bekend of het Cito stappen tegen Didactief gaat ondernemen.

Kamervragen
CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog, voormalig voorzitter van CNV Onderwijs, heeft naar aanleiding van de berichtgeving van Didactief schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij wil weten of het klopt dat publiek geld wordt gebruikt voor de commerciële tak van het Cito.

Ook wil Rog van Dekker weten hoe het zit met de scheiding tussen het publiek gefinancierde deel van het Cito en de commerciële afdeling van het toetsinstituut.