CKV in bovenbouw havo/vwo blijft verplicht

Terwijl het ministerie van OCW de cultuursector voor een belangrijk deel wegbezuinigt, maakt staatssecretaris Sander Dekker van hetzelfde ministerie bekend dat het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in de bovenbouw van havo en vwo blijft bestaan.

CKV behoudt zijn wettelijke status, zo schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer, omdat anders de kans groot is dat scholen ‘minimale invulling gaan geven aan deze vormende taak van het onderwijs’. Het is volgens hem ‘zowel voor het individu als voor de samenleving van cruciaal belang dat scholen kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs aanbieden’.

Scholen krijgen meer vrijheid om zelf invulling aan CKV te geven. De verplichting voor leerlingen om deel te nemen aan zes tot acht culturele activiteiten komt te vervallen. ‘Juist ten aanzien van culturele en kunstzinnige vorming is het van belang dat er ruimte wordt geboden voor een schooleigen visie hierop, en de school mogelijkheden biedt om aan te sluiten op het kunst- en cultuuronderwijs in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat de Cultuurkaart hiervoor, net als nu al het geval is, kan worden benut ter ondersteuning.

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat in de huidige tijden van zware bezuinigingen op kunst en cultuur, zowel door het Rijk als door de gemeenten, het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo zijn wettelijke status behoudt.

Wiskunde c, ANW en KCV
De brief van de staatssecretaris vermeldt ook dat wiskunde c in het profiel C&M in de havo niet verplicht wordt en dat het verplichte vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) na de havo nu ook uit het vwo verdwijnt. Het vak Klassieke en Culturele Vorming (KCV) wordt geïntegreerd in Latijn respectievelijk Grieks.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl