Classroom of Difference: omgaan met diversiteit

De Interculturele Alliantie organiseert op donderdag 17 november een introductiemiddag over Classroom of Difference. De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Lees verder

Met Classroom of Difference wil de Interculturele Alliantie het onderwijs handvatten geven om professioneel om te gaan met verschillende achtergronden van leerlingen en hun diverse opvattingen over soms gevoelige kwesties.

De introductiemiddag bestaat uit een presentatie van nieuw lesmateriaal, interactief theater en workshops. Meer informatie staat in de uitnodiging in de rechterkolom.

Deelname kost 25 euro per persoon (btw-vrij). Aanmelden kan online.

Bijlagen