CNV Onderwijs tegen elke verandering artikel 23

De linkse partijen en D66 zetten ten onrechte de vrijheid van onderwijs onder druk. Dat vindt voorzitter Michel Rog van de vakbond CNV Onderwijs. Lees verder

CNV Onderwijs hield woensdag een congres over grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Voorzitter Rog bepleitte daar ‘het recht van het bijzonder onderwijs in volledige vrijheid de identiteit uit te dragen’.

Hij bekritiseerde D66, PvdA, SP en GroenLinks in de Tweede Kamer, die volgens hem de onderwijsvrijheid onder druk te zetten. In de ogen van VOS/ABB is daar geen sprake van. De oppositiepartijen zijn wel voor een modernisering van artikel 23. Zij willen dat ook voor het bijzonder onderwijs acceptatieplicht gaat gelden, waarbij ouders die voor bijzonder onderwijs kiezen wel de grondslag van de school respecteren.

De vakbondsvoorzitter zei ook dat door het spreidingsbeleid van diverse gemeenten ouders de vrije schoolkeuze wordt ontnomen. Ook hier huldigt VOS/ABB een ander standpunt, omdat in de praktijk blijkt dat het zeer goed mogelijk is een spreidingsbeleid te realiseren waarbinnen de vrije onderwijskeuze wordt geëerbiedigd.

Opmerkelijk is dat de voorzitter van de christelijke uitsluiting van ‘mensen op grond van hun seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging’ nadrukkelijk afwees. Deze uitspraak lijkt haaks te staan op wat in de praktijk in het christelijk onderwijs gebeurt. Het is bekend dat met name in de orthodox christelijke hoek homoseksuele leerkrachten kunnen worden afgewezen als zij uiting geven aan hun geaardheid.

Bovendien werd onlangs bekend dat een protestants-christelijke school in Den Haag een islamitische invaldocente heeft geweigerd omdat zij een hoofddoekje droeg.