‘Oudere leraren worden niet gedumpt’

CNV Onderwijs heeft ongelijk door te stellen dat schoolbesturen vooral van oudere leerkrachten af zouden willen. Dat stellen minister jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij baseren zich op cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De christelijke onderwijsbond meldde in december dat het aantal 58-plussers dat te maken heeft met een conflict of ontslagzaak op hun school de afgelopen drie jaar is vervijfvoudigd. Voorzitter van CNV Onderwijs, Helen van den Berg, sprak toen van een onwenselijke ontwikkeling: ‘We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen.’

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zien een heel ander beeld dan de vakbond, zo melden zij in antwoorden op Kamervragen. Ze verwijzen naar de instroomcijfers van werkloze leraren. ‘De UWV-cijfers laten een stijging van de instroom in de WW zien van zowel oudere als jongere leraren’, aldus Bussemaker en Dekker. Als de instroom van oudere leraren in de WW wordt afgezet tegen het totaal aantal oudere leraren in het onderwijs, kan volgens hem niet worden gesteld dat oudere leraren relatief vaak worden ontslagen.

Zij benadrukken geen reden te hebben om aan te nemen dat oudere leraren de dupe worden van slecht personeelsbeleid van scholen, zoals CNV Onderwijs beweert.