Coalitie: alle boeken vanaf 2008 in lumpsum

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen dat de schoolboeken in het hele voortgezet onderwijs al vanaf volgend jaar uit de lumpsumfinanciering worden betaald. Dat is van hun reacties op de Miljoenennota. Lees verder

Het kabinet geeft in de Miljoenennota aan dat de schoolboeken pas vanaf 2010 in het hele voortgezet onderwijs uit de lumpsumfinanciering zullen worden bekostigd. De maatregel zou vanaf volgend jaar alleen moeten gelden voor de onderbouw. De coalitiepartijen zijn het hier dus niet mee eens en dringen er bij het kabinet op aan om de maatregel vanaf volgend jaar al voor het hele vo in te voeren.

Onverantwoord laag
De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) noemt het bedrag van 90 miljoen euro dat het kabinet uittrekt voor de ‘gratis’ schoolboeken ‘onverantwoord laag’. Woordvoerder Stephan de Valk zegt dat er zeker 350 miljoen nodig is, omdat anders de kwaliteit van de leermiddelen omlaag zal gaan.

De GEU is wel positief over het voornemen van het kabinet om een rondetafelconferentie te organiseren over de invoering van de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs.

Extra werkdruk
De VO-raad meldt dat de ‘gratis’ schoolboeken voor de vo-scholen extra werkdruk zullen opleveren. Ook het organiseren van maatschappelijke stages in het vo zal er volgens voorzitter Sjoerd Slagter toe leiden dat de vo-scholen het nog drukker krijgen dan nu.

Hij meldt ook dat de begroting voor 2008 resulteert in een tekort van 300 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs. Dat komt neer op 5 procent van het totale benodigde budget, wat volgens hem betekent dat er ook 5 procent minder les kan worden gegeven.

Gemiddelde Nederlander
Uit een opiniepeiling van Maurice de Hond blijkt dat 73 procent van de Nederlanders wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor het onderwijs. De zorg moet volgens 68 procent meer geld krijgen dan het kabinet heeft begroot. Daarmee staan deze twee sectoren met stip bovenaan het wensenlijstje van de gemiddelde Nederlander.

Klik hier voor het persbericht van de VO-raad

Klik hier voor de enquête van Maurice de Hond