Coalitie steunt minister in segregatiedebat

De Tweede Kamer heeft donderdagavond gedebatteerd over segregatie in het onderwijs. Het was een spoeddebat dat volgde op omstreden uitspraken van minister Marja van Bijsterveldt van OCW in de Volkskrant. Lees verder

Aanleiding voor het debat was de uitspraak van minister Van Bijsterveldt in een interview in de Volkskrant dat het tegengaan van segregatie voor haar geen prioriteit meer heeft. Het gaat volgens haar in eerste instantie om verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ze zei ook dat tegengaan van segregatie geen issue meer is, omdat witte scholen nu eenmaal in witte wijken staan en zwarte scholen in zwarte wijken. Daarbij leek ze te vergeten dat er ook witte en zwarte scholen in gemengde wijken zijn.

In het debat kwam de duidelijke tegenstelling naar voren tussen aan de ene kant de linkse oppositie van PvdA, SP en en GroenLinks en D66 en aan de andere kant de coalitiepartijen VVD en CDA, gesteund door de PVV. De oppositiepartijen bleven het belang van integratie benadrukken, omdat volgens hen onderwijs meer is dan presteren. Ook sociaal-maatschappelijke integratie moet volgens hen een belangrijk streven blijven.

In de kou en klap in het gezicht
PvdA-Kamerlid Martijn van Dam zei dat ouders die zich inzetten voor het mengen van leerlingen zich nu door het kabinet in de kou gezet voelen. Hij benadrukte dat het verschrikkelijk zou zijn als er alleen maar mono-etnische scholen waren. SP-Kamerlid Jasper van Dijk zei dat ‘de minister kiest voor een nederlaagstrategie’ en dat ‘mensen die hun best doen voor integratie van dit kabinet een klap in het gezicht krijgen’.

De coalitiepartijen werden vertegenwoordigd door Ton Elias van de VVD en Mirjam Sterk van het CDA. Elias zei dat het verstandig is van de minister om geen prioriteit meer te geven aan het tegengaan van segregatie, omdat uit het bekende onderzoek van Jaap Dronkers blijkt dat gemengde scholen minder goed presteren.

Politiek wensdenken
Streven naar integratie getuigt volgens Elias van ‘politiek wensdenken van de  linkse oppositie’. Elias benadrukte dat hij niet tegen integratie is, maar dat er door de overheid geen dwang moet worden uitgeoefend, zeker niet als dat leidt tot minder goede prestaties in de scholen.

Mirjam Sterk van het CDA legde in de discussie nadruk op grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Haar partij wil geen blauwdruk van de overheid om schoolbesturen met elkaar te laten samenwerken om segregatie tegen te gaan. Ze noemde dit ‘marxistisch’. Maar helemaal niets doen om integratie te bevorderen, zoals de PVV voorstaat, is volgens haar ook niet goed.

Schuld van PvdA
De bijdrage van de PVV, bij monde van Kamerlid Joram van Klaveren, bestond vooral uit het ontkennen dat segregatie een probleem zou zijn. Het enige wat volgens hem telt is dat leerlingen, ongeacht hun etnische achtergrond, op school hun best moeten doen. Dan komt alles vanzelf goed, verwacht Van Klaveren.

Dat er segregatie in het onderwijs bestaat, is volgens de PVV’er de schuld van de PvdA en het gevolg van de ‘jarenlange massa-immigratie’.